Ścieżki rowerowe w Gminie Tarnowo Podgórne ze środków ZIT [FILM]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym nt. ścieżek rowerowych w gminie Tarnowo Podgórne. Gmina pozyskała wsparcie na infrastrukturę rowerową w ramach czterech projektów finansowanych z WRPO 2014+ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.Źródło: TV ASTA, WRPO 2014+

Więcej informacji o projektach finansowanych ze środków ZIT, w ramach których zrealizowano infrastrukturę rowerową na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:


Fotografie:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań