tag:www.zit.metropoliapoznan.pl,2005:/kanaly-rss/3/Szkolenia-i-konferencje <![CDATA[Szkolenia i konferencje - Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+]]> Mon, 24 Jun 2024 23:56:37 +0200 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 22 Apr 2024 14:25:00 +0200 Zaproszenie na spotkanie dla przedstawicieli samorządów z terenu Metropolii Poznań - 09.05.2024 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 09 Apr 2024 20:12:00 +0200 Webinarium z działania 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT– wtorek 7 maja 2024 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 01 Jun 2023 10:27:00 +0200 Szkolenia dla organizacji pozarządowych z realizacji projektów EFS i EFRR w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 20 Nov 2019 16:24:00 +0200 Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 6.4.2 oraz 8.3.4 (Typ I) - 26.11.2019 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 15 Nov 2019 10:17:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – poniedziałek 2 grudnia 2019 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 19 Jul 2019 13:19:00 +0200 Informacja dla potencjalnych beneficjentów konkursu do poddziałania 7.2.3. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 13 Mar 2019 13:42:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców projektów dot. poddziałań 8.1.4 (typ II) oraz 8.3.4 (Typ I) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 12 Mar 2019 15:07:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowego udzielania zamówień oraz rozliczania projektów w ramach Osi Priorytetowej 7,8 i 9 WRPO 2014+” – czwartek 28 marca 2019 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 15 Feb 2019 12:53:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 20 lutego 2019 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 24 Sep 2018 10:40:00 +0200 Konferencja w Czerwonaku tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 19 Sep 2018 10:53:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektami inwestycyjnymi tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 30 Aug 2018 11:51:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 26 września 2018 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 05 Jun 2018 08:36:00 +0200 Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.3.4 Typ I, 6.6.2 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 28 May 2018 10:13:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców projektów dot. poddziałań 8.3.4 (typ I) oraz 6.6.2. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 23 May 2018 11:05:00 +0200 Prezentacje ze spotkania dla koordynatorów ZIT i szkolenia dot. konkursu 3.3.3 typ II tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 16 May 2018 09:45:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców projektów dot. tras rowerowych (22.05.2018) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 27 Apr 2018 11:59:00 +0200 Prezentacje ze szkolenia dot. konkursu 6.4.2 (żłobki, kluby dziecięce) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 23 Jan 2018 08:49:00 +0200 Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2018 19-01-2018 Szkolenia i konferencje tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 10 Jan 2018 09:57:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4, 8.3.4 i 9.3.4 - edukacja ogólna i zawodowa tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 13 Oct 2017 07:55:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowego udzielania zamówień oraz rozliczania projektów w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+” – wtorek 24 października 2017 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 11 Sep 2017 09:16:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania" - 22 września 2017 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 18 Aug 2017 09:40:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.3 Typ I (węzły przesiadkowe) oraz Typ II (trasy rowerowe) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 14 Jun 2017 09:20:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.2.3 oraz 3.3.3 Typ I (termomodernizacja, węzły przesiadkowe) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 14 Jun 2017 08:48:00 +0200 Konferencja pt."Czysta energia dla miast i gmin" tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 12 Jun 2017 12:00:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+” – czwartek 29 czerwca 2017 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 12 Jun 2017 09:55:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 28 czerwca 2017 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 24 Mar 2017 13:12:00 +0200 Konferencja zamykająca projekt Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - ZAREJESTRUJ SIĘ! tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 28 Feb 2017 08:34:00 +0200 Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – poniedziałek 6 marca 2017 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 27 Jan 2017 14:16:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.3 Typ I dotyczącego zintegrowanych węzłów przesiadkowych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 09 Jan 2017 09:34:00 +0200 Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2017 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 08 Dec 2016 15:24:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 8.1.4 Typ II dotyczącego wsparcia nauczania matematyki i informatyki  ]]> tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 28 Nov 2016 13:44:00 +0200 Zapraszamy na dwa szkolenia z prawidłowej realizacji projektu WRPO 2014+ tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 14 Oct 2016 09:15:00 +0200 Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 12 Oct 2016 11:34:00 +0200 Zapraszamy na warsztaty "Uniwersalne projektowanie w Metropolii Poznań - przestrzeń dostępna dla wszystkich" 2, 3, 4.11.2016 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 07 Sep 2016 17:02:00 +0200 Zapraszamy na dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZIT w ramach WRPO 2014+ w zakresie poddziałań 3.2.3, 3.3.3 (Typ I i Typ II), 4.4.3 oraz 6.4.2. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 13 Jun 2016 11:00:00 +0200 Zapraszamy na dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZIT w ramach WRPO 2014+ w zakresie poddziałań 7.2.3, 8.1.4, 8.3.4., 9.3.4 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 20 Apr 2016 11:54:00 +0200 Wyjazdowe warsztaty w Wągrowcu i Murowanej Goślinie poświęcone zintegrowanym węzłom przesiadkowym tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 22 Mar 2016 13:47:00 +0200 Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki” tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 15 Mar 2016 13:27:00 +0200 Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO - Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 07 Jan 2016 15:48:00 +0200 Harmonogram szkoleń dla Beneficjentów ZIT w MOF Poznania na 2016 rok
Harmonogram szkolen dla Beneficjentow ZIT na 2016]]>