tag:www.zit.metropoliapoznan.pl,2005:/kanaly-rss/5/Prawo-i-dokumenty <![CDATA[Prawo i dokumenty - Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+]]> Tue, 25 Jun 2024 00:15:31 +0200 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 18 Jun 2024 13:31:00 +0200 Zaktualizowana Strategia ZIT w MOF Poznania pozytywnie zaopiniowana tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 14 Jun 2024 14:10:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 015 z dnia 13.06.2024 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 05 Apr 2024 14:35:00 +0200 Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanej Strategii ZIT 2021+ tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 05 Apr 2024 10:23:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 013 z dnia 04.04.2024 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 26 Mar 2024 13:11:00 +0200 Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 20 Feb 2024 12:37:00 +0200 Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 16 Feb 2024 11:07:00 +0200 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wersja 4.35 z dnia 15 lutego 2024 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 11 Jan 2024 15:15:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 010 z dnia 10.01.2024 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 22 Aug 2023 13:50:00 +0200 Strategia ZIT w MOF Poznania 2021+ pozytywnie zaopiniowana tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 08 Aug 2023 12:51:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 007 z dnia 3 sierpnia 2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 20 Jul 2023 19:40:00 +0200 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 006 z dnia 20.07.2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 20 Jul 2023 19:39:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.31 z dnia 20 lipca 2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 10 Jul 2023 10:49:00 +0200 Komunikat dotyczący procedury opiniowania projektów z zakresu e-geodezji planowanych do realizacji w ramach działania FEWP.01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych i działania FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 29 Jun 2023 12:25:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.30 z dnia 29 czerwca 2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 27 Jun 2023 12:30:00 +0200 Zatwierdzono kryteria dla działań ZIT w ramach EFRR tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 23 Jun 2023 10:23:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 005 z dnia 22 czerwca 2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 16 Jun 2023 10:24:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 11 May 2023 10:57:00 +0200 Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 28 Apr 2023 19:48:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 003 z dnia 27.04.2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 14 Apr 2023 15:04:00 +0200 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 002 z dnia 13.04.2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 22 Mar 2023 09:57:00 +0200 Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT 2021+ tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 03 Mar 2023 14:09:00 +0200 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 001 z dnia 02.03.2023 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 23 Jan 2023 09:46:00 +0200 Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (część I i II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 15 Dec 2022 13:41:00 +0200 Ewaluacja Strategii ZIT w MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 20 Jun 2022 17:16:00 +0200 Powołanie Rady Doradczej ds. ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 16 Mar 2022 10:47:00 +0200 Zaktualizowana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.6) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 01 Mar 2022 15:44:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.21 z dnia 24 lutego 2022r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 23 Dec 2021 10:02:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.19 z dnia 23 grudnia 2021r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 17 Dec 2021 09:50:00 +0200 Stosowanie przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 24 Sep 2021 16:26:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2021 (wrzesień 2021) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 24 Sep 2021 16:21:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.17 z dnia 23 września 2021r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 02 Aug 2021 14:17:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.16 z dnia 29 lipca 2021r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 28 May 2021 12:49:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.15 z dnia 27 maja 2021r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 02 Apr 2021 11:20:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.14 z dnia 31 marca 2021r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 29 Jan 2021 11:29:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.13 z dnia 28 stycznia 2021r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 29 Dec 2020 14:27:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.12 z dnia 29 grudnia 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 11 Sep 2020 10:33:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.10 z dnia 10 września 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 21 Aug 2020 14:19:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (sierpień 2020) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 27 Jul 2020 10:04:00 +0200 Zmiany WRPO 2014+ związane z COVID-19 (wersja 9.0) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 24 Jul 2020 08:33:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.9 z dnia 23 lipca 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 03 Jul 2020 13:39:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.8 z dnia 2 lipca 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 04 Jun 2020 13:17:00 +0200 Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 - wersja 8.0 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 29 May 2020 12:53:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.7 z dnia 28 maja 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 18 May 2020 14:16:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.6 z dnia 14 maja 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 10 Apr 2020 14:25:00 +0200 Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 - wersja 7.0 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 02 Apr 2020 09:23:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.5 z dnia 2 kwietnia 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 27 Mar 2020 13:02:00 +0200 Zmiany w WRPO 2014+! Są pieniądze na walkę z koronawirusem tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 26 Mar 2020 13:01:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.4 z dnia 26 marca 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 19 Mar 2020 16:57:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.3 z dnia 19 marca 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 04 Feb 2020 13:44:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.1 z dnia 30 stycznia 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 21 Jan 2020 10:03:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.0 z dnia 16 stycznia 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 07 Jan 2020 12:39:00 +0200 Uchwała Komitetu Monitorującego WRPO2014+ ws. kryteriów do poddziałania 7.2.3 (Typ II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 03 Jan 2020 11:45:00 +0200 Zaktualizowana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.5) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 29 Nov 2019 09:46:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 i 2020 (listopad 2019) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 15 Nov 2019 10:15:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.9 z dnia 7 listopada 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 21 Oct 2019 12:34:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.8 z dnia 17 października 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 18 Oct 2019 12:43:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (październik 2019) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 18 Jun 2019 13:12:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.7 z dnia 14 czerwca 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 02 May 2019 15:42:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.5 z dnia 26 kwietnia 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 05 Apr 2019 12:42:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.4 z dnia 4 kwietnia 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 03 Apr 2019 15:27:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.3 z dnia 28 marca 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 12 Mar 2019 15:08:00 +0200 Zaktualizowana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.4) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 01 Mar 2019 14:56:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.2 z dnia 21 lutego 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 13 Feb 2019 12:50:00 +0200 Dotyczy pisemnego poinformowania i otrzymania zgody Instytucji Zarządzającej na zmianę statusu Beneficjenta tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 25 Jan 2019 11:34:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.1 z dnia 24 stycznia 2019r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 18 Jan 2019 12:02:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (styczeń 2019) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 27 Dec 2018 10:10:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 3.0 z dnia 20 grudnia 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 23 Nov 2018 08:52:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (listopad 2018) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 22 Nov 2018 08:36:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.6 z dnia 24 sierpnia 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 27 Aug 2018 13:59:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.6 z dnia 24 sierpnia 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 17 Aug 2018 14:54:00 +0200 Aneks do Porozumienia ws. realizacji Strategii ZIT w MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 31 Jul 2018 13:38:00 +0200 Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 25 Jul 2018 13:10:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.5 z dnia 19 lipca 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 17 Jul 2018 15:08:00 +0200 Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych - nowy poradnik tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 28 May 2018 08:44:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.4 z dnia 23 maja 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 22 Mar 2018 13:53:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.3 z dnia 16 marca 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 22 Mar 2018 13:38:00 +0200 Zmiana harmonogramu naboru wniosków WRPO 2014+ (marzec 2018) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 23 Feb 2018 09:32:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.2 z dnia 22 lutego 2018r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 02 Jan 2018 13:33:00 +0200 Zakończył się proces aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.3) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 18 Dec 2017 13:43:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.0 z dnia 14 grudnia 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 04 Dec 2017 14:03:00 +0200 Informacja w sprawie zmiany Wytycznych IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 31 Oct 2017 14:06:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 1.30 z dnia 26 października 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 31 Oct 2017 13:17:00 +0200 Komitet Monitorujący WRPO 2014+ przyjął zmiany kryteriów oceny projektów tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 29 Sep 2017 08:07:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 1.29 z dnia 28 września 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 14 Sep 2017 15:09:00 +0200 Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotowych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 07 Sep 2017 08:53:00 +0200 Opinia prawna dot. występowania pomocy publicznej w projektach obejmujących budowę obiektów kubaturowych w obrębie ZWP tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 05 Sep 2017 15:11:00 +0200 Nowelizacja ustawy wdrożeniowej tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 28 Jul 2017 08:40:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 1.28 z dnia 27 lipca 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 28 Jul 2017 08:26:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (lipiec 2017) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 01 Jun 2017 14:13:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.27 z dnia 26 maja 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 19 May 2017 13:56:00 +0200 Zakończył się proces opiniowania zaktualizowanej wersji dokumentu Strategii ZIT w MOF Poznania (wersja 1.2.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 24 Feb 2017 14:33:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.26 z dnia 24 lutego 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 20 Feb 2017 15:47:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.25 z dnia 16 lutego 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 09 Feb 2017 11:34:00 +0200 Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną listą beneficjentów ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 06 Feb 2017 08:10:00 +0200 Przyjęcie zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 24 Jan 2017 15:33:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.24 z dnia 20 stycznia 2017r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 16 Jan 2017 09:15:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (styczeń 2017) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 19 Dec 2016 09:41:00 +0200 Przyjęto Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 ]]> tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 09 Dec 2016 15:18:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (grudzień 2016) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 22 Nov 2016 14:57:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.23 z dnia 18 listopada 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 22 Nov 2016 13:18:00 +0200 Zakończył się proces opiniowania zaktualizowanej wersji dokumentu Strategii ZIT w MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 24 Oct 2016 13:15:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.22 z dnia 19 października 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 17 Oct 2016 10:48:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.21 z dnia 11 października 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 29 Sep 2016 10:08:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.20 z dnia 28 września 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 29 Aug 2016 15:27:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.19 z dnia 25 sierpnia 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 22 Aug 2016 15:11:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.18 z dnia 18 sierpnia 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 04 Aug 2016 08:32:00 +0200 Opowiedz o swojej mobilności - wypełnij ankietę online! tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 22 Jul 2016 15:31:00 +0200 UWAGA: Zmiany regulaminów oraz części dokumentacji konkursowych dla trwających naborów do poddziałań 8.3.4 (Typ I), 8.3.4 (Typ II) i 9.3.4 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 01 Jul 2016 14:39:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 24 May 2016 14:54:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.15 z dnia 20 maja 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 17 May 2016 09:41:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wersja 1.14 z dnia 13 maja 2016 r. (w tym zmiany w zakresie kryteriów) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 09 May 2016 09:59:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.13 z dnia 5 maja 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 25 Mar 2016 16:52:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.12 z dnia 24 marca 2016 r. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 26 Feb 2016 16:02:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.11 z dnia 25 lutego 2016 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 15 Feb 2016 15:19:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.10 z dnia 12 lutego 2016 r.). tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 25 Jan 2016 12:37:00 +0200 Dokument pt. "Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna interpretacja." tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 18 Jan 2016 08:34:00 +0200 Ukazał się poradnik Komisji Europejskiej dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 13 Jan 2016 15:47:00 +0200 Nowe publikacje przydatne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 18 Dec 2015 15:30:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.9 z dnia 17 grudnia 2015 r.). W dniu 17 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
WRPO 2014+.

Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.8 oraz aktualna wersja dokumentu (1.9) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+

]]>
tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 11 Dec 2015 14:17:00 +0200 Komitet Monitorujący WRPO 2014+ przyjął zestaw kryteriów strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT współfinansowanych ze środków EFRR tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 04 Dec 2015 10:28:00 +0200 Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.8 z dnia 1 grudnia 2015 r.)