tag:www.zit.metropoliapoznan.pl,2005:/kanaly-rss/6/Nabory <![CDATA[Nabory - Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+]]> Tue, 25 Jun 2024 01:49:03 +0200 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 13 May 2024 11:02:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 29 Mar 2024 20:24:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 25 Mar 2024 20:15:00 +0200 Ogłoszono nabór do działania 1.4. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 01 Nov 2023 13:15:00 +0200 Ogłoszono nabór: Działanie 2.6 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 01 Nov 2023 13:01:00 +0200 Ogłoszono nabór: Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 14 Jul 2023 09:42:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 29 Jun 2023 12:28:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 22 May 2023 20:37:00 +0200 Nabór wniosków nr FEWP.07.04-IZ.00-001/23 w ramach Działania 7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 17 Apr 2023 15:05:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 06 Mar 2023 14:07:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 24 Feb 2023 14:11:00 +0200 Nabór na ekspertów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 15 Nov 2022 11:04:00 +0200 Komunikat w sprawie naborów w ramach WRPO 2014+ w roku 2023 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 01 Mar 2022 12:44:00 +0200 Nabór kandydatów na członków Rady Doradczej ds. Strategii ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 22 Oct 2021 10:41:00 +0200 Zachęcamy do kontaktu zdalnego potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych konkursem do poddziałania 8.3.4 Typ I tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 28 Sep 2021 16:20:00 +0200 Ogłosiliśmy konkurs w ramach ZIT do poddziałania 8.3.4 Typ I dotyczący szkolnictwa zawodowego tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 16 Nov 2020 16:00:00 +0200 Zwiększenie alokacji w konkursie rowerowym (poddziałanie 3.3.3. Typ II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 25 Sep 2020 10:36:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (wrzesień 2020) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 29 May 2020 13:10:00 +0200 Ruszył nabór projektów rowerowych w ramach poddziałania 3.3.3. Typ II tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 20 May 2020 14:22:00 +0200 Potencjalnych beneficjentów poddziałania 7.2.3 zainteresowanych trwającym konkursem zapraszamy do konsultacji zdalnych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 02 Apr 2020 11:02:00 +0200 Przedłużenie naboru do poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 30 Mar 2020 11:04:00 +0200 Gminy i powiaty mogą kupić laptopy tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 23 Mar 2020 13:12:00 +0200 Uwaga!! Brak możliwości realizacji projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj” tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 06 Mar 2020 10:10:00 +0200 Ogłaszamy konkurs do poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania (preferowane NGO) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 03 Mar 2020 12:13:00 +0200 Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 4.2 z dnia 27 lutego 2020r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 03 Mar 2020 12:06:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (luty 2020) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 28 Feb 2020 14:33:00 +0200 Zwiększenie alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/19 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 04 Feb 2020 13:34:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (styczeń 2020) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 24 Oct 2019 09:02:00 +0200 Środki na wsparcie m.in. rodzin zastępczych - poddziałanie 7.2.3 [FILM] tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 09 Sep 2019 09:58:00 +0200 Przedłużenie naboru do poddziałania 7.2.3 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 26 Jul 2019 14:40:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (lipiec 2019) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 12 Apr 2019 16:11:00 +0200 Przedłużenie naborów wniosków w ramach trwających konkursów 8.1.4 oraz 8.3.4 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 07 Aug 2018 14:23:00 +0200 Zwiększenie alokacji w zakończonym konkursie na trasy rowerowe (3.3.3. Typ II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 30 May 2018 11:46:00 +0200 Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dot. konkursu 6.4.2. (żłobki, kluby malucha) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 27 Apr 2018 12:07:00 +0200 Ogłoszono dwa konkursy ZIT dot. profilaktyki zdrowotnej (grypa, czerniak)  ]]> tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 20 Apr 2018 09:02:00 +0200 Ruszył kolejny nabór do poddziałania 3.3.3 Typ II (trasy rowerowe) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 05 Apr 2018 13:20:00 +0200 Komunikat w związku z naborem do poddziałania 6.4.2. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 05 Apr 2018 09:49:00 +0200 Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 22 Jan 2018 13:27:00 +0200 Zobacz najczęsciej zadawane pytania - konkurs 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (matematyka i informatyka) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 31 Aug 2017 15:51:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (sierpień 2017) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 07 Aug 2017 09:14:00 +0200 Kolejny konkurs ZIT ogłoszony w ramach poddziałania 3.3.3 Typ I (zintegrowane węzły przesiadkowe) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 31 Jul 2017 08:05:00 +0200 Ogłoszono kolejny konkurs ZIT w ramach poddziałania 3.3.3 Typ II (trasy rowerowe) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 26 May 2017 15:52:00 +0200 Ogłoszono kolejne konkursy ZIT w ramach poddziałań 3.3.3 (mobilność miejska) oraz 3.2.3 (termomodernizacja) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 04 May 2017 11:31:00 +0200 Trwa nabór dla projektu pozakonkursowego dla Miasta Poznania a Wartostrada rośnie w oczach tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 13 Apr 2017 14:32:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (kwiecień 2017) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 23 Feb 2017 15:29:00 +0200 Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami do trwającego naboru do poddziałania 3.3.3. Typ projektu I (ZWP) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 10 Feb 2017 15:03:00 +0200 Zmiana regulaminu konkursu i innych dokumentów dot. planowanego naboru do poddziałania 3.3.3. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 10 Feb 2017 14:18:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (luty 2017) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 23 Jan 2017 22:10:00 +0200 Ogłoszono kolejny konkurs ZIT w ramach poddziałania 3.3.3 (Typ I) dotyczący mobilności miejskiej - zintegrowanych węzłów przesiadkowych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 18 Jan 2017 11:36:00 +0200 UWAGA: Ważne informacje dotyczące konkursu do poddziałania 8.1.4 typ II tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 29 Nov 2016 09:27:00 +0200 Ogłoszono kolejny konkurs ZIT w ramach poddziałania 8.1.4 (Typ II) dotyczący wsparcia nauczania matematyki i informatyki tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 09 Nov 2016 15:19:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (listopad 2016) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 09 Nov 2016 15:18:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (listopad 2016) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 31 Oct 2016 15:32:00 +0200 Zmiana terminu naboru w konkursie do poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 10 Oct 2016 15:06:00 +0200 Rozpoczęcie naboru dwóch wniosków w trybie pozakonkursowym - Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 10 Oct 2016 08:47:00 +0200 Informacja o wynikach oceny strategicznej ZIT - konkursy do poddziałań 7.2.3, 8.1.4 (Typ I), 9.3.4 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 30 Aug 2016 20:13:00 +0200 Ogłoszono pięć konkursów ZIT dla MOF Poznania z zakresu termomodernizacji i mobilności miejskiej, ochrony zabytków i opieki nad dziećmi do lat 3 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 29 Aug 2016 09:31:00 +0200 Komunikat dotyczący naboru do poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 08 Aug 2016 13:48:00 +0200 Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania - Miasto Poznań tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 06 Jul 2016 15:00:00 +0200 Informacja nt. trwającego konkursu do poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 04 Jul 2016 15:24:00 +0200 Informacja o wynikach oceny strategicznej ZIT - konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 13 Jun 2016 09:54:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (czerwiec 2016r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 30 May 2016 22:31:00 +0200 Ogłoszono pięć nowych konkursów w ramach ZIT dla MOF Poznania w dziedzinie edukacji i usług społecznych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 23 May 2016 09:30:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (maj 2016r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 04 May 2016 10:57:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (kwiecień 2016r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 07 Apr 2016 14:14:00 +0200 Zarząd Województwa i Minister Rozwoju ogłosili konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 25 Mar 2016 16:51:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (marzec 2016r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 24 Mar 2016 15:51:00 +0200 Zmiana regulaminu konkursu w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”– tryb konkursowy. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 03 Mar 2016 13:58:00 +0200 Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów w ramach WRPO 2014+ (ZIT Poznań) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 29 Feb 2016 14:55:00 +0200 Ogłoszenie naboru: Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 26 Feb 2016 16:01:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (luty 2016)
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (luty 2016) (497.9 KB)]]>
tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 21 Jan 2016 11:24:00 +0200 Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej rozwój obszarów miejskich tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 21 Dec 2015 13:12:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach WRPO 2014+ na rok 2016 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 11 Dec 2015 13:02:00 +0200 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2015 rok (wersja z grudnia 2015 r.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 01 Dec 2015 15:01:00 +0200 Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ na rok 2016 przyjęty 30 listopada przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 10 Nov 2015 13:22:00 +0200 Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ na rok 2015 przyjęty 6 listopada przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 19 Oct 2015 15:15:00 +0200 Informujemy o trwających oraz zbliżających się konkursach w ramach WRPO2014+, w tym o naborach dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 12 Oct 2015 14:57:00 +0200 Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO2014+ z 8 października na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego