tag:www.zit.metropoliapoznan.pl,2005:/kanaly-rss/7/Wyniki-naborow-wnioskow <![CDATA[Wyniki naborów wniosków - Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+]]> Tue, 25 Jun 2024 01:17:27 +0200 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 15 Mar 2021 10:14:00 +0200 Wyniki w konkursie rowerowym (poddziałanie 3.3.3. Typ II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 27 Nov 2020 15:29:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT w konkursie rowerowym (poddziałanie 3.3.3. Typ II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 31 Jan 2020 09:15:00 +0200 Wyniki konkursu 8.1.4 (wsparcie nauczania matematyki i informatyki) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 10 Jan 2020 13:11:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - nabór do poddziałania 6.4.2 (opieka nad dziećmi do lat 3) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 29 Jan 2019 11:43:00 +0200 Aktualizacja wyników naboru projektów dot. tras rowerowych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 28 Jan 2019 11:40:00 +0200 Wyniki naboru projektów dot. opieki nad dziećmi do lat 3 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 26 Oct 2018 09:58:00 +0200 Wyniki naboru dotyczącego tras rowerowych (3.3.3. typ II) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 11 Jul 2018 12:45:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - opieka nad dziećmi do lat 3 (poddziałanie 6.4.2) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 06 Apr 2018 12:38:00 +0200 Projekty termomodernizacyjne dofinansowane ze środków ZIT tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 08 Mar 2018 14:14:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT w konkursach dotyczących kształcenia zawodowego i ogólnego tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 25 Jan 2018 14:43:00 +0200 Ogłoszono wyniki konkursu ZIT na termomodernizację (poddziałanie 3.2.3.) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 01 Dec 2017 13:41:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-005/17 - węzły przesiadkowe tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 25 Oct 2017 14:50:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-004/17 - trasy rowerowe tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 25 Sep 2017 13:36:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - konkurs nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 - termomodernizacja tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 31 Aug 2017 11:47:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej - konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 do Poddziałania 3.3.3 Typ projektu I (węzły przesiadkowe) tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 05 Jun 2017 08:49:00 +0200 Wybrano projekty do dofinansowania - konkurs do poddziałania 8.1.4 (Typ II) dotyczący projektów edukacyjnych z dziedziny matematyki i informatyki tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 02 Jun 2017 13:26:00 +0200 Wybrano projekty do dofinansowania - konkurs do poddziałania 4.4.3 dotyczącego ochrony zabytków tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Tue, 09 May 2017 13:10:00 +0200 Dofinansowanie ZIT dla żłobków i klubów dziecięcych w celu aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 – wyniki naboru do poddziałania 6.4.2 tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 05 May 2017 13:27:00 +0200 Wyniki oceny merytorycznej dla konkursów do poddziałania 3.3.3. dot. węzłów przesiadkowych i tras rowerowych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Wed, 12 Apr 2017 14:57:00 +0200 Wybrano projekty do dofinansowania - konkurs do poddziałania 3.2.3 dotyczącego termomodernizacji budynków. tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 06 Apr 2017 13:25:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - konkurs RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 dot. zintegrowanych węzłów przesiadkowych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 03 Mar 2017 13:06:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 27 Feb 2017 17:28:00 +0200 Wyniki naborów ZIT do poddziałań 8.3.4 oraz 9.3.4 w obszarze kształcenia zawodowego tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Fri, 03 Feb 2017 15:28:00 +0200 Wyniki oceny strategicznej ZIT - Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 23 Jan 2017 12:03:00 +0200 Wyniki naboru RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16 - poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Mon, 05 Dec 2016 15:34:00 +0200 Wyniki naboru RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 - poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I). tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 17 Nov 2016 12:51:00 +0200 Informacja o wynikach oceny strategicznej ZIT - konkursy do poddziałań 8.3.4 typ I oraz 8.3.4 typ II  ]]> tag:www.wrpo.wielkopolskie.pl,2005:Recruitment/70 Thu, 10 Nov 2016 18:53:00 +0200 Wyniki naboru RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 - poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania