Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Węzeł przesiadkowy Rokietnica

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Rokietnica
Partner:

Powiat Poznański, ZUK ROKBUS Sp. z o.o.

Okres realizacji: marzec 2017 – wrzesień 2020
Wartość projektu:

28 827 593,52 zł

Dofinansowanie UE:

22 400 313,35 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie węzła przesiadkowego Rokietnica polegające na:

  1. budowie nowego budynku dworca kolejowego, budowie parkingów, przebudowie układu drogowego (wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim);
  2. budowie bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym (wraz z nadzorem inwestorskim);
  3. zakupie 4 szt. autobusów niskoemisyjnych;
  4. rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska (wraz z nadzorem inwestorskim);
  5. rozbudowie drogi powiatowej nr 2400 P ul. Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową (wraz z nadzorem inwestorskim).

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje także przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie mobilności zrównoważonej, w szczególności transportu publicznego. Na zakres przedmiotowego projektu składa się także opracowanie studium wykonalności.


Efekty realizacji projektu:


Fotografie dot. rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 2400 P ul. Szamotulska (odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową) - kwiecień 2020

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie dot. budowy bazy transportowej ZUK ROKBUS w Rostworowie z zapleczem warsztatowym i socjalnymFotografie: Piotr Stasiak, Marcin Nader


Materiał filmowy nt. bazy autobusowej - POWIATOWA 17.


Fotografie z uroczystego otwarcia węzła przesiadkowego Rokietnica z dnia 31.08.2022:Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/wezel-przesiadkowy-rokietnica