Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Kostrzyn
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

608 224,07 zł

Dofinansowanie UE:

377 550,70 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Wrzesińską z ulicą Stawną w Kostrzynie.

Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 225m, obejmuje on fragment od ulicy Estkowskiego do nowo wybudowanego odcinka ulicy Stawnej. W pobliżu projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano 2 miejsca obsługi rowerzystów B&R wyposażone w stojaki dla rowerów.

Zakres projektu obejmuje również przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie mobilności zrównoważonej, w szczególności komunikacji rowerowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania promocyjno – informacyjne w zakresie zrównoważonej mobilności, składająca się z następujących elementów:

Celem kampanii promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako taniego, efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu oraz wywołanie pozytywnych skojarzeń i zachowań dotyczących transportu zrównoważ.

Efekty realizacji projektu:


Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-w-kostrzynie-laczacego-dwie-drogi-powiatowe-jako-wsparcie-transportu-miejskiego-oraz-dojazdu-do-wezlow-przesiadkowych-pkp-i-kkp