4 nowe autobusy niskoemisyjne ze środków ZIT w Gminie Tarnowo PodgórneW poniedziałek 7 stycznia br. w Tarnowie Podgórnym miało miejsce uroczyste przekazanie przez przedstawicieli producenta 4 nowych autobusów niskoemisyjnych. Uroczystość miała miejsce w siedzibie firmy Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.


Obecnie w Gminie realizowane są dwa projekty dot. rozwoju mobilności miejskiej. W ramach kompleksowego projektu współfinansowanego ze środków ZIT pt. „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne” realizowany jest szereg inwestycji w tym utworzenie punktów przesiadkowych wyposażonych w tablice multimedialne i miejsca postojowe B&R, zakup nowoczesnych autobusów oraz modernizacja bazy technicznej do obsługi autobusów przy ul. Rokietnickiej 23 w Tarnowie Podgórnym. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 14,8 mln zł, z czego 8,2 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach ZIT. W ramach projektu pt. "Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego" realizowane są inwestycje dot. klejnych węzłów przesiadkowych, dróg rowerowych i zakupu nowych jednostek taboru autobusowego.


Nowe autobusy obsługiwać będą także linie łączące gminę z Poznaniem umożliwiając pasażerom m.in. przesiadkę na komunikację tramwajową w Poznaniu. Firma TPBUS jest drugim największym operatorem obsługującym połączenia autobusowe dla których organizatorem transportu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dzięki integracji transportu na obszarze Metropolii Poznań pasażerowie mogą korzystać z połączeń różnych operatorów w ramach wspólnej taryfy biletowej.

W uroczystym przekazaniu autobusów wziął udział wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka oraz Prezes spółki TPBUS Waldemar Wereszczyński.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z wydarzenia.
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska