Będą bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

45 tysięcy osób z obszaru metropolii Poznań będzie miało możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie. 5 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań”.

Umowę podpisali: Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starosta Poznański i Tadeusz Czajka – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Projekt realizować będzie Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Koszt całkowity realizacji projektu wyniesie prawie 4,7 mln zł. Działanie dofinansowane zostanie m.in. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Prawie 234 tys. zł stanowić będzie wkład własny Stowarzyszenia. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. – W całym województwie wielkopolskim na programy prozdrowotne przeznaczono ponad 160 mln zł. Na program szczepień przeciwko grypie z tej puli przeznaczyliśmy 19 mln zł. Podstawowym celem projektu jest ochrona rynku pracy, zachowanie ciągłości pracy – podkreśla Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz z partnerami opracowało program szczepień przeciwko grypie na terenie Miasta Poznań oraz obszaru metropolii Poznań. Z darmowych szczepień skorzystać będzie mogło 45 000 osób w okresie od 2019 r. do 2022 roku. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 50-64 lata oraz młodsze – 25-49 lat – jeśli wykonują zawód wymagający kontaktu z dużą liczbą ludzi (praca w handlu, transporcie publicznym, oświacie, ochronie zdrowia, administracji itp.). Szczepienia będą udzielane w co najmniej 40 punktach zlokalizowanych w placówkach POZ na terenie metropolii Poznań. Punkty szczepień będą funkcjonować także w godzinach popołudniowych i w soboty. Chodzi o to, aby dostępność do szczepień była jak największa. Planuje się też utworzenie punktów szczepień w zakładach pracy, których pracownicy należą do grup zwiększonego ryzyka (np. administracja, służba zdrowia, oświata, handel), o ile będą w nich pomieszczenia spełniające wymogi.

Dodatkowo wsparciem w postaci szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej zostanie objętych 400 osób, zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pracowników zakładów pracy należących do grup zwiększonego ryzyka zarażenia grypą.

– Ten program wpisuje się w politykę prozdrowotną Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Z wielką satysfakcją przyjąłem informację o dofinansowaniu jego realizacji – mówi Jan Grabowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Statystyki wskazują, iż zachorowania na grypę istotnie wpływają na dezaktywację zawodową pracowników, w szczególności u osób w wieku 50-64 lata oraz grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę z uwagi na charakter wykonywanej pracy. Tylko w styczniu br. w Wielkopolsce odnotowano 76 914 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym 545 wymagało hospitalizacji, a 2 osoby zmarły.

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy dopiąć ten projekt, który nie będzie obciążał budżetów lokalnych samorządów, a będzie sfinansowany ze środków unijnych, ze środków budżetu państwa. Wierzę, że projekt spotka się z uznaniem mieszkańców metropolitalnych gmin – powiedział Tadeusz Czajka – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Prezentacja