Węzeł przesiadkowy w Swarzędzu otwarty!W dniu 6 września odbyło się otwarcie węzła przesiadkowego w Swarzędzu, finansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Podczas uroczystości podpisano także umowę przystąpienia gminy do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. – To historyczne wydarzenie dla Swarzędza – mówił Marian Szkudlarek burmistrz gminy.  

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski, Prezes spółki Koleje Wielkopolskie Włodzimierz Wilkanowicz oraz Burmistrz Marian Szkudlarek. Otwarty 6 września węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP w Swarzędzu stanowi duże udogodnienie dla mieszkańców gminy. Rozwiązanie, razem z połączeniami kolejowymi funkcjonującymi w ramach Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM) powinny zachęcić osoby dojeżdżające na co dzień do Poznania by zamienić samochód na pociąg.

 

Całkowity koszt I etapu budowy węzłów przesiadkowych na terenie gminy Swarzędz (w Swarzędzu i Kobylnicy) wyniósł ponad 13,5 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 8,9 mln zł, przyznane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla MOF Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.

 

W Swarzędzu inwestycja objęła m.in. budowę przystanku początkowego i końcowego większości linii autobusowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Swarzędz. Przystanek może obsługiwać 4 pojazdy na dwóch wyposażonych w wiaty przystankowe peronach autobusowych. Węzeł składa się ponadto z parkingów dla 94 samochodów osobowych oraz wiat rowerowych mogących pomieścić 30 jednośladów. Przy dworcu przebiega trasa nowej linii autobusowej nr 494, która łączy miejscowość Garby z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy, na której kursują nowo zakupione ekologiczne autobusy hybrydowe.  Węzeł w Swarzędzu uzyskał pełną funkcjonalność w chwili włączenia Swarzędza do systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

 

Istotnym elementem zakończonego projektu była także budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Kobylnicy. W tej lokalizacji w wyniku realizacji inwestycji przebudowany został odcinek ul. Dworcowej wraz z pętlą autobusową z dwoma peronami. Powstał także parking z 22 miejscami postojowymi oraz zadaszona wiata na 20 rowerów.

 

Warto podkreślić, że Gmina Swarzędz nie poprzestała na niniejszym projekcie i pozyskała środki w ramach ZIT na kolejny etap przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie do 2020 roku obejmie budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie wraz z rozbudową drogi dojazdowej (ul. Średzka) i budową ścieżki rowerowej. Ponadto planowana jest przebudowa bazy transportowej w Garbach wraz z drogą dojazdową (ul. Transportowa) do węzła przesiadkowego Swarzędz i budową trasy rowerowej. W ramach II etapu rozwoju transportu niskoemisyjnego w gminie zakupione zostaną także kolejne autobusy niskoemisyjne a na przystankach pojawią się nowoczesne tablice informacyjne LED.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt.
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 340 osoby
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 116 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 6 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 4 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 50 szt.
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 31 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 6 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 164,24 ton CO2