Wyniki konkursu 8.1.4 (wsparcie nauczania matematyki i informatyki)

W dniu 23 stycznia 2020r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1779/2020 w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 do poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Na mocy uchwały zwiększono liczbę projektów przeznaczonyc do dofinansowania. Obecnie na liście znajduje się 10 przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie Metropolii Poznań.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także Związek ZIT dla MOF Poznania (Stowarzyszenie Metropolia Poznań).


Uchwała Nr 1779/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020r. ws. wyboru do dofinansowania (312.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr nr 1779/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (207.6 KB)

Uchwała Nr 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 27.01.2020r. ws. wyboru do dofinansowania (325.7 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (223.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (413.7 KB)