Miasto i Gmina Pobiedziska

Gmina w liczbach (2014):     

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

189 km2

Liczba mieszkańców

18 889

miasto

9 063

obszar wiejski

9 826

Gęstość zaludnienia

100 osób/km2

miasto

888 osób/km2

obszar wiejski

55 osób/km2

Liczba sołectw

23

Dochody gminy ogółem

55 298 803 zł

Dochody gminy na mieszkańca

2 928 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

2 471

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

131

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

18

 
Doskonałe położenie pomiędzy Poznaniem i Gnieznem oraz liczne lasy i jeziora sprawiają, że Pobiedziska są jedną z najatrakcyjniejszych turystycznie gmin Metropolii. Miejscowości Promno i Tuczno należą do popularnych miejsc wypoczynku letniskowego poznaniaków, a skansen miniatur jest jednym z obowiązkowych przystanków na Szlaku Piastowskim. Wykorzystując swoje dogodne położenie komunikacyjne, Pobiedziska oferują także liczne tereny pod aktywizację i usługi sportowo-rekreacyjne.

Na terenie gminy Pobiedziska znajdują się dwa parki krajobrazowe: Puszcza Zielonka i Promno. O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje przede wszystkim duża liczba jezior (m. in. Stęszewskie, Wronczyńskie, Kowalskie, Biezdruchowo, Dębiniec, Brzostek). W ich pobliżu funkcjonują miejscowości letniskowe, m. in. Tuczno, Stęszewko, Promno, Barcinek i Pobiedziska-Letnisko.

W pobliżu Pobiedzisk znajduje się pierwszy w Polsce Skansen Miniatur założony w 1998 r. Znajduje się tutaj 35 najważniejszych budowli z terenu Wielkopolski oraz położonych na Szlaku Piastowskim.

Gmina posiada stosunkowo liczne tereny inwestycyjne, objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Dla dużej części z nich jako funkcję wiodącą wskazano usługi sportu, turystyki, rekreacji i zdrowia, hotele, centra treningowe i szkoleniowe oraz spa.

Czy wiesz, że?

Pobiedziska swoja nazwę zawdzięczają Kazimierzowi Odnowicielowi, który nadał nazwę w 1048 roku. Nazwa Pobiedziska wywodzi się od słowa pobieda – zwycięstwo.

Strona internetowa gminy: www.pobiedziska.pl