Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Szkolenie "Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym" - 27.03.2017

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza na jednodniowe szkolenie pt. "Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym", które odbędzie się w 27 marca 2017 od godz. 10.00.

Celem szkolenia jest przybliżenie wpływu na proces inwestycyjny zmian do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), które weszły w życie 1.01.2017 r.

W sposób szczególny szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych z terenu Metropolii Poznań, w tym koordynatorów ZIT oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji (w tym projektów ZIT) oraz fundusze unijne i zewnętrzne.

Szkolenie jest szczególnie istotne dla podmiotów rozważających aplikację w konkursach ZIT planowanych w 2017 roku, w tym w ramach poddziałań:

Zakres szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
, ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro) w poniedziałek 27 marca 2017 r. od godz. 10.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 marca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Do dnia 23 marca br. mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową. Prosimy o rozważanie uczestnictwa 1-2 osób w obrębie danego samorządu.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - winda znajduje się przy wejściu do nowej częsci kompleksu Instytutu od strony ul. Estkowskiego. W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Program:
Program szkolenia "Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym" 27.03.2017


Lokalizacja:Prezentacja ze szkolenia:

Prezentacja ze szkolenia "Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym"

Dokumentacja zdjęciowa:

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/szkolenie-ochrona-srodowiska-w-procesie-inwestycyjnym-27-03-2017