Zrealizowane projekty

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz
 • Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o.
 • Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo
 • Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji
 • Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie
 • Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach
 • Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo.

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn
 • Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji
 • Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap
 • Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń
 • Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej
 • Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto.
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą
 • Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej
 • Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła
 • Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina
 • Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą
 • Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego
 • Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
 • Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich
 • Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach
 • Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn
Projekty strategiczne