Weź udział w konferencjach i szkoleniach

W tym miejscu informujemy o planowanych konferencjach, szkoleniach i warsztatach związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Informacje o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ znaleźć można tutaj.

--------------------------------------------

Najbliższe wydarzenia:


Brak wydarzeń w najbliższym czasie.


--------------------------------------------

Archiwum wydarzeń:

23-24.05.2023 - Konferencja „Samorządy Przyjazne Życiu” pod znakiem mobilności i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

23.03.2020 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 7.2.3 Typ II (w tym NGO) - ODWOŁANE

26.11.2019 - Spotkanie konsultacyjne dla potecjalnych beneficjentów poddziałań 6.4.2 oraz 8.3.4 (typ I)

25.03.2019 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4 Typ II i 8.3.4 Typ I

24.09.2018 - Spotkanie dla koordynatorów ZIT - godz. 9.40 - 10.00

24.09.2018 - Szkolenie "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i budowlanymi z uwzględnieniem aktualnej sytuacji prawnej" - godz. 10.00 - 15.30

18.06.2018 - Spotkanie dla beneficjentów ZIT - estetyka przestrzeni Metropolii Poznań

04.06.2018 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.3.4 Typ I, 6.6.2 (edukacja zawodowa, profilaktyka zdrowotna - RPZ Grypa, RPZ Czerniak)

22.05.2018 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.3 Typ II, godz. 10.00 - 11.20

22.05.2018 - Spotkanie dla koordynatorów ZIT

26.04.2018 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 6.4.2. (w tym żłobki, kluby dziecięce)


28.03.2018 - Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+”

15.01.2018 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4 Typ II, 8.3.4 Typ I, 9.3.4

14.12.2017 - Spotkanie dla koordynatorów ZIT

22.09.2017 - Szkolenie "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania"

30.08.2017 - Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.3 (Typ projektu I oraz Typ Projektu II)

29.06.2017 - Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+”

28.06.2017 - Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+”

21.06.2017 - Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.3.3 (Typ I) oraz 3.2.3; spotkanie dla koordynatorów ZIT.

27.03.2017 - Spotkanie dla koordynatorów ZIT - godz. 9.00 - 10.00

27.03.2017 - Szkolenie "Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym" - godz. 10.00 - 15.00

03.02.2017 - Spotkanie podsumowujące ankietę dotyczącą budowy ZWP (Spotkanie dla Koordynatorów ZIT)

03.02.2017 - Spotkanie dla beneficjentów poddziałania 3.3.3 (Typ I)

19.12.2016 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 8.1.4. (Typ II)

2, 3, 4.11.2016 - Warsztaty "Uniwersalne projektowanie w Metropolii Poznań - przestrzeń dostępna dla wszystkich"

28.09.2016 -Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 6.4.2.

27.09.2016 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 3.2.3, 3.3.3 (Typ I i Typ II), 4.4.3

28.06.2016 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.3.4 (Typ I i II) oraz 9.3.4

23.06.2016 - Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 7.2.3 oraz 8.1.4 (Typ I)

19.04.2016 - Wyjazdowe warsztaty poświęcone zintegrowanych węzłom przesiadkowym - Wągrowiec/Murowana Goślina

05.04.2016 - Konferencja pt. "Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki"

29.03.2016 - Konferencja prasowa: Projekty ZIT

23.03.2016 - Szkolenie dla beneficjentów działania 3.3.3. (projekt strategiczny P1)

26.02.2016 - Spotkanie dot. PGN i mobilności miejskiej

14.12.2015 - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe ws. planowanego konkursu do projektu strategicznego P1