Warsztaty - "Uniwersalne projektowanie w Metropolii Poznań - przestrzeń dostępna dla wszystkich"

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza na jednodniowe warsztaty pt. "Uniwersalne projektowanie w Metropolii Poznań - przestrzeń dostępna dla wszystkich", które odbędą się w trzech terminach: 2, 3, oraz 4 listopada 2016.

W sposób szczególny warsztaty skierowane są do pracowników samorządowych z terenu Metropolii Poznań, w tym osób odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, planowanie przestrzenne oraz obsługę mieszkańców.

Warsztaty mają za cel praktyczne przybliżenie zagadnień związanych z poprawą dostępności przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Podczas warsztatów zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, zajęć w grupach, dyskusji oraz zajęć symulacyjnych.


Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie wiedzy o istocie i znaczeniu uniwersalnego projektowania, także w kontekście przygotowania wysokiej jakości projektów w ramach ZIT współfinansowanych ze środków UE,
  • zapoznanie się z możliwościami wdrożenia zasad uniwersalnego projektowania w praktyce w zakresie zadań realizowanych przez samorządy,
  • osobiste doświadczenie niepełnosprawności dzięki zajęciom symulacyjnym i dyskusji z ekspertami z niepełnosprawnością.


Warsztaty odbędą się w Poznaniu w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
, ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro) w terminach:

  • Grupa A – środa 02.11.2016,
  • Grupa B – czwartek 03.11.2016,
  • Grupa C – piątek 04.11.2016.


Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy określając preferowany termin uczestnictwa (Grupa A, B, C).

UWAGA: Termin wysyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 27.10.2016 (czwartek)


Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Uczestnicy będą zapisywani do grup w kolejności zgłoszeń. Wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Do dnia 27 października br. mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.


Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - winda znajduje się przy wejściu do nowej częsci kompleksu Instytutu od strony ul. Estkowskiego. W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Trenerzy i eksperci:

  • Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki – pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego – pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującegocele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnegow projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI).
  • Nina Woderska, Ryszard Michalski – Trenerzy Stowarzyszenia CREO – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO istnieje od 2004 roku. Obecnie w ponad 80 szkołach Centrum prowadzi Szkolne Kluby Wolontariatu przygotowując w nich dzieci i młodzież do pełnienia roli wolontariuszy. Stowarzyszenie rozwija również wolontariat seniorów m.in. w ramach prowadzonego „Klubu Starszaka”. W 2015 roku organizacja przeprowadziła 200 warsztatów i szkoleń w których uczestniczyło ponad 1 600 osób.

Program warsztatów:

Program warsztatów_uniwersalne projektowanie 2-4.11.2016.pdf
Lokalizacja:


Prezentacje z warsztatów:

Marek Wysocki - Wprowadzenie do projektowania uniwersalnego

Marek Wysocki - Model wdrażania dostępności w samorządzie

Dokumentacja fotograficzna: