Deklaracja dostępności

Kontakt

Z biurem Stowarzyszenia Metropolia Poznań kontaktować się można za pomocą e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl lub dzwoniąc pod numer telefoniczny: 61 669 80 52, natomiast pełny adres Stowarzyszenia to: ulica Kościelna 37, 60-537 Poznań.


Dojazd

W celu dotarcia do siedziby Biura (główne wejście od strony ulicy Kościelnej) można skorzystać z linii autobusowych: 164 (przystanek "Jeżycka") i 191 (przystanek Kościelna Tunel) oraz linii tramwajowych 2 i 18 (przystanek "Rynek Jeżycki"). Przystanek autobusowy "Jeżycka" (kierunek centrum) znajduje się w odległości ok. 20 m od wejścia głównego. Przystanek tramwajowy "Rynek Jeżycki" znajduje się w odległości 500 m od siedziby Biura.


W przypadku podróży taksówką wysiąść można przy samym wejściu głównym do obiektu. Natomiast w przypadku podróży samochodem niezbędne jest wcześniejsze poinformowanie sekretariatu Biura w celu rezerwacji miejsca postojowego na dziedzińcu parkingowym. Brama na dziedziniec otwierana jest zdalnie po zgłoszeniu telefonicznym. Ponadto ogólnodostępne miejsca postojowe (Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania – Jeżyce (J)) znajdują się wzdłuż ulicy Kościelnej.


Informacje o parkowaniu w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie:

https://sm.poznan.pl/mim/straz/kierowca-niepelnosprawny,p,2322,6556,21422.html.


Dostępność architektoniczna (dla osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu)

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru, a do siedziby Stowarzyszenia, zlokalizowanej na 2 piętrze dotrzeć można głównie za pomocą windy. Jednak najpierw należy skorzystać z domofonu zamontowanego przy wejściu głównym na wysokości ok. 110 cm, a następnie gość Biura zostanie pokierowany przez pracownika w kierunku windy, która działa jedynie na kod, a zatem zostanie przywołana przez pracownika, aby można było skorzystać z niej z poziomu parteru i wjechać na 2 piętro. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz i podczas otwierania wymagają użycia pewnej siły w celu pociągnięcia drzwi do siebie - w przypadku problemów z wejściem po przekazaniu informacji przez domofon pracownik Stowarzyszenia otwiera drzwi od wewnątrz. Udając się do Biura od strony dziedzińca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością ruchu udostępniona została rampa najazdowa. Wejście do budynku od strony dziedzińca możliwe jest tylko za pomocą kodu (czytnik znajduje się na wysokości ok. 100 cm), dlatego przed udaniem się do budynku od wspomnianej strony należy poinformować pracownika Stowarzyszenia (np. telefonicznie), który wprowadzi gościa do budynku. W przypadku wyjścia z obiektu zarówno przy drzwiach głównych na parterze, jak i wyjściu na dziedziniec parkingowy skorzystać należy z przycisku umożliwiającego otwarcie drzwi, który zamontowany został na wysokości ok. 100 cm. Obiekt w głównej mierze jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchu, ale zarówno wejścia (główne oraz od strony dziedzińca parkingowego) do obiektu, jak i do windy nie są oznaczone za pomocą płyt ostrzegawczych, ani prowadzących. Nie występuje również oznakowanie w kolorze żółtym oraz brak jest pętli indukcyjnej. W budynku także brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na 2 piętrze na końcu korytarza. Wejście do niej prowadzi przez jeden niski stopień o wysokości 6 cm, a szerokość futryn wynosi ok. 80 cm. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu m.in. ze względu na małą powierzchnię manewrową oraz brak poręczy i dodatkowego wyposażenia specjalistycznego.

Sama posadzka chodnika zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku wykonana została w sposób solidny z kostki brukowej (POLBRUK). Zatem nie występują żadne ubytki w nawierzchni.


Dostępność cyfrowa (dla strony głównej Stowarzyszenia Metropolia Poznań dostępnej pod adresem: www.metropoliapoznan.pl)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne (dla strony głównej Stowarzyszenia Metropolia Poznań dostępnej pod adresem: www.metropoliapoznan.pl)

Niektóre informacje mogą być niezgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych wersja 2.1., w przypadku:

  • Postrzegalności (m.in. brak alternatyw tekstowych dla treści nietekstowych; materiały audio i filmy opatrzone są napisami, natomiast w kilku przypadkach brak dodatkowych transkrypcji tekstowych);
  • Funkcjonalności (m.in. brak możliwości obsłużenia strony jedynie za pomocą klawiatury);
  • Zrozumiałości (m.in. brak określenia języka treści danej strony oraz spójnego wyglądu i działania elementów na wszystkich podstronach).


Dostępność cyfrowa (dla strony ZIT POZNAŃ – administrowanej przez Stowarzyszenia Metropolia Poznań i związanej z funkcją Instytucji Pośredniczącej WRPO, dostępnej pod adresem: www.zit.metropoliapoznan.pl)

Na stronie internetowej umożliwione są takie działania jak: włączenie kontrastu, powiększenie czcionki oraz poruszanie się jedynie za pomocą klawiatury. Jednak dana strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne (dla strony ZIT POZNAŃ – administrowanej przez Stowarzyszenia Metropolia Poznań i związanej z funkcją Instytucji Pośredniczącej WRPO, dostępnej pod adresem: www.zit.metropoliapoznan.pl)

Niektóre informacje mogą być niezgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych wersja 2.1., w przypadku:

  • Postrzegalności (m.in. materiały audio i filmy opatrzone są napisami, natomiast w kilku przypadkach brak dodatkowych transkrypcji tekstowych);
  • Zrozumiałości (m.in. brak określenia języka treści danej strony).


Dostępność cyfrowa (dla metropolitalnego portalu konsultacji społecznych – KONSULTACJE – administrowanego przez Stowarzyszenia Metropolia Poznań, dostępnego pod adresem: www.konsultacje.metropoliapoznan.pl)

Na stronie internetowej umożliwione są takie działania jak: włączenie kontrastu, powiększenie czcionki oraz poruszanie się jedynie za pomocą klawiatury. Jednak dana strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne  (dla metropolitalnego portalu konsultacji społecznych – KONSULTACJE – administrowanego przez Stowarzyszenia Metropolia Poznań, dostępnego pod adresem: www.konsultacje.metropoliapoznan.pl)

Niektóre informacje mogą być niezgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych wersja 2.1., w przypadku:

  • Postrzegalności (m.in. materiały audio i filmy opatrzone są napisami, natomiast w kilku przypadkach brak dodatkowych transkrypcji tekstowych);
  • Zrozumiałości (m.in. brak określenia języka treści danej strony).


Wyłączenia

Filmy i multimedia przygotowane przed dniem 23 września 2020 r. Sporządzenie ich pełnej dostępności wiązałoby się z obciążeniem dla podmiotu publicznego.


Informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można kontaktować się za pomocą e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl.

Istnieje także możliwość składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania skarg na brak zapewnienia dostępności również za pomocą e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie danej strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny jest zobowiązany zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie dostępna, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na dane działanie. Po wyczerpaniu wszystkich rozwiązań istnieje możliwości przesłania skargi również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane kontaktowe:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań:
ulica Kościelna 37,
60-537 Poznań

numer telefoniczny: 61 669 80 52

e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl


Mapa lokalizująca budynek siedziby Stowarzyszenia (GOOGLE MAPS)
Dokumentacja fotograficzna (wraz z opisem alternatywnym)


Fotografia 1. Widok od strony północno-wschodniej na budynek pod adresem ulica Kościelna 37, najbliższe przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy

 

Fotografia przedstawia w centralnej części budynek w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Na pierwszym planie znajduje się przejście dla pieszych stosownie oznakowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku, natomiast w tle widoczny jest przystanek autobusowy „Jeżycka” linii 164.

Fotografia przedstawia w centralnej części budynek w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Na pierwszym planie znajduje się przejście dla pieszych stosownie oznakowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku, natomiast w tle widoczny jest przystanek autobusowy „Jeżycka” linii 164.

 

Fotografia 2. Widok od strony wschodniej na budynek pod adresem ulica Kościelna 37 oraz najbliższe przejście dla pieszych

 

Fotografia ukazuje w centralnej części budynek w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Ponadto na pierwszym planie znajduje się przejście dla pieszych stosownie oznakowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Fotografia ukazuje w centralnej części budynek w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Ponadto na pierwszym planie znajduje się przejście dla pieszych stosownie oznakowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Fotografia 3. Widok od strony północno-wschodniej na wejście główne do budynku pod adresem ulica Kościelna 37 oraz najbliższy przystanek autobusowy

 

Fotografia przedstawia na pierwszym planie wejście do budynku w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W tle widać kolejne tereny zieleni urządzonej oraz najbliższy przystanek autobusowy „Jeżycka” linii 164. Ponadto na elewacji budynku poza adresem zauważalne są tablice informacyjne m.in. z nazwą Stowarzyszenia i dokładną lokalizacją (2 piętro) oraz domofon i czytnik, umożliwiający wejście na kod.

 

Fotografia przedstawia na pierwszym planie wejście do budynku w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W tle widać kolejne tereny zieleni urządzonej oraz najbliższy przystanek autobusowy „Jeżycka” linii 164. Ponadto na elewacji budynku poza adresem zauważalne są tablice informacyjne m.in. z nazwą Stowarzyszenia i dokładną lokalizacją (2 piętro) oraz domofon i czytnik, umożliwiający wejście na kod.


Fotografia 4. Wejście główne do budynku pod adresem ulica Kościelna 37

 

Fotografia ukazuje wejście do budynku w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Ponadto na elewacji budynku poza adresem widoczne są tablice informacyjne m.in. z nazwą Stowarzyszenia i dokładną lokalizacją (2 piętro) oraz domofon i czytnik, umożliwiający wejście na kod.

Fotografia ukazuje wejście do budynku w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Ponadto na elewacji budynku poza adresem widoczne są tablice informacyjne m.in. z nazwą Stowarzyszenia i dokładną lokalizacją (2 piętro) oraz domofon i czytnik, umożliwiający wejście na kod.

 

Fotografia 5. Wejście od strony dziedzińca parkingowego do budynku pod adresem ulica Kościelna 37

 

Fotografia przedstawia wejście do budynku, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Znajduje się ono od strony dziedzińca parkingowego i wyposażone zostało w rampę najazdową w celu umożliwienia dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchu, ze względu na widoczne występowanie schodów dwustopniowych. Drzwi ukazane na fotografii otworzyć można jedynie za pomocą kodu, który wpisywany jest poprzez użycie czytnika zamontowanego na elewacji budynku na wysokości ok. 100 cm.

Fotografia przedstawia wejście do budynku, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Znajduje się ono od strony dziedzińca parkingowego i wyposażone zostało w rampę najazdową w celu umożliwienia dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchu, ze względu na widoczne występowanie schodów dwustopniowych. Drzwi ukazane na fotografii otworzyć można jedynie za pomocą kodu, który wpisywany jest poprzez użycie czytnika zamontowanego na elewacji budynku na wysokości ok. 100 cm.

Fotografia 6. Hol główny budynku pod adresem ulica Kościelna 37

 

Fotografia ukazuje hol na poziomie parteru budynku, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Po lewej stronie widać wejście główne, a zarazem wyjście główne oraz przycisk zamontowany na ścianie na wysokości ok. 100 cm, umożliwiający otwarcie drzwi. Po prawej przedstawiona jest winda, działająca na kod, z której należy skorzystać w celu dotarcia do Biura.

Fotografia ukazuje hol na poziomie parteru budynku, w którym na 2 piętrze zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Po lewej stronie widać wejście główne, a zarazem wyjście główne oraz przycisk zamontowany na ścianie na wysokości ok. 100 cm, umożliwiający otwarcie drzwi. Po prawej przedstawiona jest winda, działająca na kod, z której należy skorzystać w celu dotarcia do Biura.

Fotografia 7. Winda we wnętrzu budynku pod adresem ulica Kościelna 37

 

Fotografia przedstawia wnętrze windy, z której należy skorzystać, aby dotrzeć na 2 piętro, gdzie zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Otwiera się ona jedynie po wpisaniu kodu na widocznym czytniku. Jednak, gdy dany gość Biura chce udać się na 2 piętro, to zostaje ona przywołana na poziom parteru przez pracownika Stowarzyszenia.

Fotografia przedstawia wnętrze windy, z której należy skorzystać, aby dotrzeć na 2 piętro, gdzie zlokalizowane jest biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Otwiera się ona jedynie po wpisaniu kodu na widocznym czytniku. Jednak, gdy dany gość Biura chce udać się na 2 piętro, to zostaje ona przywołana na poziom parteru przez pracownika Stowarzyszenia.


Źródło fotografii: materiały własne Stowarzyszenia Metropolia Poznań


Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności: 29.11.2022