Konferencja pt. „Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki”Zapowiedź konferencji:

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. „Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki”, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 (wtorek) w Centrum konferencyjnym World Trade Center (WTC), ul. Bukowska 12.

Konferencja dotyczyć będzie praktycznych aspektów realizacji przedsięwzięć związanych z budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w kraju i zagranicą.

Zgłoszenia na konferencje odbywają się droga mailową poprzez przesłanie wiadomości na adres zit@metropoliapoznan.pl.
W treści wiadomości proszę wpisać dane: imię i nazwisko, instytucja, adres instytucji, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2016. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


W przypadku pytań dotyczących udziału w konferencji proszę o kontakt pod numerem telefonu 48 61 669 80 54 lub drogą mailową na adres dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Agenda konferencji


Podsumowanie konferencji:

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z wystąpień przedstawionych podczas konferencji pt. „Zintegrowane węzły przesiadkowe – zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki”, która odbyła się w Poznaniu w dniu 5 kwietnia 2016.

Eksperci z kraju i zagranicy przedstawili przykłady dobrych praktyk w zakresie takich zagadnień, jak funkcjonalność węzłów przesiadkowych, integracja różnych środków transportu, zastosowanie systemów informacji pasażerskiej, synchronizacja rozkładów jazdy czy wdrożenie zasad uniwersalnego projektowania.

Dla uczestników wydarzenia była to solidna dawka wiedzy zgodnie z zasadą, że nauka na doświadczeniach innych przynosi dużo więcej niż własne błędy. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z całego kraju, w tym z instytucji samorządowych i biur metropolitalnych, spółek komunikacyjnych, szkół wyższych oraz organizacji społecznych i branżowych. Dopisała szczególnie obecność przedstawicieli samorządów Metropolii Poznań przygotowujących się do ambitnych projektów komunikacyjnych związanych z węzłami przesiadkowymi w Poznaniu i okolicznych gminach.

Tematyka konferencji miała ścisły związek z planami uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz realizacją konkursów w zakresie transportu ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Metropolii Poznań, na które w najbliższych latach zostanie przeznaczonych ponad 0,5 mld zł.

Flagowym okrętem w ramach projektów strategicznych ZIT jest Poznańska Kolej Metropolitalna, czyli integracja transportu publicznego wokół transportu szynowego, w tym w szczególności wokół kolei – potwierdza Maciej Musiał – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Stowarzyszenie ogłosiło już pierwszy nabór wniosków dla projektów dotyczących budowy i przebudowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych umożliwiających szybki i komfortowy dojazd komunikacja publiczną między Poznaniem i nieodległymi gminami. W pierwszym konkursie do zdobycia jest 50 mln zł na takie inwestycje jak zakup autobusów niskoemisyjnych, budowa centrów przesiadkowych wraz z parkingami P&R i B&R, dróg dojazdowych oraz tras rowerowych i ciągów pieszych umożliwiających optymalne dojście lub dojazd do węzła mieszkańcom okolicznych miejscowości. Dzięki realizacji inwestycji chcemy namówić mieszkańców podpoznańskich gmin by dojeżdżali do stacji kolejowej, tam zostawiali bezpiecznie samochód lub rower i wsiadali w pociąg – mówi Dyrektor Musiał. Do 2023 roku w Metropolii Poznań ma powstać co najmniej 40 nowoczesnych węzłów przesiadkowych.

Więcej informacji o naborze znaleźć można na stronie: Konkurs do działania 3.3.3.Materiały konferencyjne:

dr inż. Jeremi Rychlewski

Prezentacja: Rola zintegrowanych węzłów przesiadkowych w integracji transportu szynowego w ramach mobilności miejskiej

Maciej Musiał
Prezentacja: Poznańska Kolej Metropolitalna – geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe
Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Czesław Warsewicz
Prezentacja: Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej

Konrad Waligóra
Prezentacja: Koncepcja architektoniczna węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Dawid Drobnić
Prezentacja: Możliwości pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji dotyczących zintegrowanych węzłów przesiadkowych

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Prezentacja: Społeczne i ekonomiczne znaczenie projektowania uniwersalnego
Poradnik_rownosc_szans
Poradnik_Przestrzen_publiczna_przyjazna_seniorom
UWAGA: Więcej informacji nt. projektowania uniwersalnego znaleźć można tutaj.

Ingolf Berger
Prezentacja: Zintegrowane węzły przesiadkowe – przykłady europejskie

dr Michał Beim
Prezentacja: Najlepsze praktyki w zakresie integracji ruchu rowerowego na węzłach intermodalnych

Paweł Rydzyński
Prezentacja: Synchronizacja rozkładów jazdy i taryf jako klucz do sukcesu węzłów przesiadkowych

Zbigniew Rusak
Prezentacja: Zintegrowany system informacji pasażerskiej i punkty handlowe jako elementy podnoszące jakość przesiadki

Bronisław Pieczul
Prezentacja: Parkingi wielopoziomowe Park&Ride w Tychach - dobre praktyki
Opis_inwestycji_w_Tychach_i_dobre_praktyki

Krzysztof Tchórzewski
Prezentacja: Dobre praktyki przy planowaniu i realizacji węzła przesiadkowego w Wągrowcu


Materiały filmowe:

Wywiad - Wojciech Jankowiak

Transkrypcja_wywiadu_Wojciech_Jankowiak.pdf

Wywiad - Maciej Musiał

Transkrypcja_wywiadu_Maciej_Musial.pdf

Wywiad - dr. inż. Jeremi Rychlewski

Transkrypcja_wywiadu_Jeremi_Rychlewski.pdf

Wywiad - dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Transkrypcja_wywiadu_Marek_Wysocki.pdf

Wywiad - Ingolf Berger

Transkrypcja_wywiadu_Igolf_Berger.pdf

Wywiad - dr Michał Beim

Transkrypcja_wywiadu_Michal_Beim.pdf

Wywiad - Paweł Rydzyński

Transkrypcja_Pawel_Rydzynski.pdf

Wywiad - Zbigniew Rusak

Transkrypcja_wywiadu_Zbigniew_Rusak.pdf

Wywiad - Krzysztof Tchórzewski

Transkrypcja_wywiadu_Krzysztof_Tchorzewski.pdf

Wywiad - Bartosz Małecki

Transkrypcja_wywiadu_Bartosz_Malecki.pdf


Dokumentacja fotograficzna: