Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.3.4 Typ I, 6.6.2 - 04.06.2018
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w poniedziałek 4 czerwca 2018 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałań: 8.3.4 Typ I oraz 6.6.2.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 27 kwietnia 2018 r. konkursami dla poddziałań:

  • 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych).
  • 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.(Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania; Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania)

Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), oraz dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 4 czerwca 2018r. od godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). Wejście do budynku od strony ul. Estkowskiego.


Zainteresowanych szkoleniem serdecznie zapraszamy. Nie ma konieczności wcześniejszego wysyłania zgłoszeń - potwierdzenie obecności na szkoleniu zostanie zapewnione poprzez wpis na listę obecności w dniu szkolenia.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Budynek w którym odbywa się szkolenie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt jest wyposażony w windę oraz dostępną toaletę.

Program szkolenia 04.06.2018 (320.0 KB)

Lokalizacja:


Prezentacje ze szkolenia:

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - poddziałanie 8.3.4

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - poddziałanie 6.6.2

Ocena projektów w ramach WRPO - IZ

Zamówienia udzielane w ramach projektów

Zaprezentowanie Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014


Dokumentacja zdjęciowa: