Szkolenie "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania"

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza na jednodniowe szkolenie pt. "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania", które odbędzie się w 22 września 2017 od godz. 10.00.

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki pomocy publicznej - umówione zostaną podstawy prawne, terminologia, obszary zastosowania oraz studia przypadków z kraju i ze świata, z uwzględnieniem analogicznych przypadków potencjalnie mogących wystąpić podczas realizacji projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W sposób szczególny szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych z terenu Metropolii Poznań, w tym koordynatorów ZIT oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji (w tym projektów ZIT) oraz fundusze unijne i zewnętrzne.

Szkolenie jest szczególnie istotne dla podmiotów rozważających aplikację lub realizujących projekty w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Podczas szkolenia przewidziana jest zarówno część wykładowa, jak i warsztaty praktyczne.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
, ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro) w piątek 22 września 2017 r. od godz. 10.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 19 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Do dnia 20 września br. mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową. Prosimy o rozważanie uczestnictwa 1-2 osób w obrębie danego samorządu.

Informujemy, że uczestnictwo w szkoleniu będzie brane pod uwagę przy ocenie aktywności koordynatorów ZIT w IV kwartale br.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi - winda znajduje się przy wejściu do nowej częsci kompleksu Instytutu od strony ul. Estkowskiego. W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Program:
Program szkolenia "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT dla MOF Poznania" 22.09.2017


Prezentacje:
Prezentacja szkolenie pomoc publiczna 22.09.2017

Lokalizacja:
Dokumentacja zdjęciowa: