Spotkanie dla beneficjentów poddziałania 6.4.2 - 28.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w środę 28 września 2016 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkursemi dla poddziałania 6.4.2. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (strategiczne, formalne, dostępu i merytoryczne). Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w środę 28 września 2016r. o godz. 9.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro).


Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_28.09.2016

Lokalizacja:Prezentacje ze szkolenia:

Realizacja projektów w ramach ZIT

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT - konkurs 6.4.2

Ocena projektów IZ WRPO 2014

Zaprezentowanie Lokalnego Systemu Informatycznego

Najważniejsze postanowienia umowy o dofinansowanie projektu


Dokumentacja zdjęciowa: