Szkolenie dla beneficjentów działania 3.3.3. - 23.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizują w środę 23 marca 2016 roku szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO - Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 3.3.3. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w środę 23 marca 2016 r od godz. 10.00. w Poznaniu przy ul. Towarowej 35 (sala konferencyjna, p. IV).

W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na pobliskich ulicach i parkingach – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Program_szkolenia_23.03.2016 (302.0 KB)


Prezentacje ze szkolenia:


Realizacja projektów w ramach ZIT

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT

Zaprezentowanie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+)

Zasady w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik OOS ze slajdami

Najważniejsze postanowienia Umowy o dofinansowanie

Zasady udzielania zamówień publicznych obowiązujące Beneficjentów


Dokumentacja zdjęciowa: