Spotkanie dla beneficjentów poddziałań 8.3.4 (Typ I i II) oraz 9.3.4 - 28.06.2016

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają we wtorek 28 czerwca 2016 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych); poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Nadawanie nowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania) oraz poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 30 maja 2016 r. konkursami na poddziałania 8.3.4 (Typ projektu I), 8.3.4 (Typ projektu II) oraz 9.3.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (strategiczne, formalne i merytoryczne). Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.


Szkolenie odbędzie się w Poznaniu we wtorek 28 czerwca 2016r. o godz. 9.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro).


Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 23 czerwca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program szkolenia 28.06.2016 (414.0 KB)

Lokalizacja:Prezentacje ze szkolenia:

Realizacja projektow w ramach ZIT

Zakres rzeczowy projektow wraz z ocena strategiczna ZIT

Ocena projektow IZ WRPO 2014+ 8.3.4 (typ projektow I i II)

Zasady sporzadzenia Zalacznika w zakresie oceny oddzialywania na srodowisko

Najwazniejsze postanowienia Umowy o dofinansowanie

Zasady udzielania zamowien publicznych obowiazujace Beneficjentow

UWAGA: Podczas pozostałych prelekcji przedstawiano dokumenty stanowiące załączniki do dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonych konkursów dla poddziałań 8.3.4 (Typ projektu I i II) oraz 9.3.4.


Dokumentacja zdjęciowa: