Wyjazdowe warsztaty poświęcone zintegrowanym węzłom przesiadkowym - Wągrowiec/Murowana Goślina - 19.04.2016



Zapowiedź warsztatów:

We wtorek 19 kwietnia br. odbędą się wyjazdowe warsztaty poświęcone zintegrowanym węzłom przesiadkowym.

Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele samorządów, które będą realizować w przyszłości własne projekty przebudowy węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Program przewiduje wizytę studyjną węzłów przesiadkowych w Murowanej Goślinie i Wągrowcu, po której odbędzie się sesja warsztatowa z udziałem m.in. projektantów tych węzłów. Warsztaty będą okazją do zapoznania się z doświadczeniami związanymi z realizacją powyższych inwestycji. Jesteśmy przekonani, że udział w nich pozwoli samorządom lepiej przygwać się do realizacji własnych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Agenda.pdf


Podsumowanie warsztatów:

We wtorek 19 kwietnia br. odbyły się wyjazdowe warsztaty dotyczące zrealizowanych inwestycji z zakresu budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Celem wyjazdu było czerpanie z dobrych praktyk oraz optymalne przygotowanie samorządów do realizacji własnych przedsięwzięć dotyczących budowy węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej ze środków ZIT (projekt strategiczny P1; działanie 3.3.3 WRPO 2014+).

W trakcie wydarzenia przedstawiciele jst z Metropolii Poznań oraz Gminy Czempiń zwiedzili węzły przesiadkowe w Wągrowcu i Murowanej Goślinie oraz wzięli udział w sesji warsztatowej z udziałem projektantów węzłów i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za inwestycje.

Warsztaty były okazją do zapoznania się z doświadczeniami związanymi z projektowaniem i realizacją inwestycji oraz współpracą z wykonawcami i spółkami kolejowymi. Omówiono przykładowe problemy, które pojawiły się podczas wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych. Wskazywano także na znaczenie współpracy z PKP PLK w zakresie synchronizacji modernizacji linii kolejowej nr 356 z budową przez lokalne samorządy infrastruktury przesiadkowej.

Burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa wyliczał działania podejmowane przez władze lokalne w celu promocji komunikacji zbiorowej tj. wdrożenie optymalnej organizacji ruchu oraz stworzenie gwaździstego systemu linii autobusowych zbiegającego się w centrum przesiadkowym przy dworcu PKP, zwiększenie liczby linii i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz synchronizacja rozkładów jazdy. Miasto prowadzi także rozmowy na temat uruchomienia wspólnego biletu na kolej i autobus. Natomiast najbliższa przyszłość to uruchomienie darmowych przejazdów dla osób powyżej 60 roku życia w ramach wdrażanej karty seniora. Burmistrz wskazał także, że po wakacjach planowana jest szeroka akcja promująca transport zbiorowy i niskoemisyjny.

W czasie sesji warsztatowej Michał Piechocki - Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego oraz Prezes Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego KOMUNIKACJA - podkreślał wagę kooperacji międzygminnej prowadzonej w zakresie przedsięwzięć transportowych i komunikacyjnych w subregionie.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji warsztatów oraz udział merytoryczny dla władz i pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.


Materiał filmowy nt. węzła w Wągrowcu




Dokumentacja fotograficzna: