Spotkanie dla beneficjentów poddziałań 7.2.3 oraz 8.1.4 (Typ I) - 23.06.2016

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w czwartek 23 czerwca 2016 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. „Gimnazjalista z pasją” – Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych).

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 30 maja 2016 r. konkursami na poddziałania 7.2.3 oraz 8.1.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (strategiczne, formalne i merytoryczne). Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w czwartek 23 czerwca 2016r. o godz. 9.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro).

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 17 czerwca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program szkolenia 23.06.2016 (410.0 KB)

Lokalizacja:Prezentacje ze szkolenia:


Realizacja projektów w ramach ZIT

Zakres rzeczowy projektów wraz z oceną strategiczną ZIT

Ocena projektów IZ WRPO 2014+ (kryteria formalne, dostępu i merytoryczne)

Zaprezentowanie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie

Najważniejsze postanowienia Umowy o dofinansowanie


Dokumentacja zdjęciowa: