Konferencja prasowa nt. projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 29.03.2016

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań konferencja prasowa poświęcona realizacji projektów zawartych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Na dofinansowanie realizacji 12 projektów w ramach ZIT, w perspektywie 2014-2020 zarezerwowanych jest 196,6 mln euro ze środków UE (WRPO).

 

Największym realizowanym będzie projekt pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania” (108 mln euro). Projekt obejmuje budowę systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach i przystankach położonych w MOF Poznania oraz przy stacjach Czempiń i Środa Wielkopolska, a także przy najważniejszych pętlach lub przystankach tramwajowych położonych na zewnątrz drugiej ramy komunikacyjnej Poznania.


Inne projekty, które będą realizowane w ramach ZIT:

- Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania (wysokość dofinansowania: 15 mln euro),

- Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (4,72 mln euro),

- Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (4,35 mln euro),

- Wspieranie przedsiębiorczości w branży IT poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości (2 mln euro),

- Integracja sieci dróg wojewódzkich w MOF Poznania (13 mln euro),

- Metropolitalny system tras rowerowych (12 mln euro),

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania (16 mln euro),

- Ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe (8,4 mln euro),

- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania (3,76 mln euro),

- Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania (5,37 mln euro).

 

W konferencji, która odbyła się w Sali Błękitnej UMP 29 marca 2016 roku udział ze strony Stowarzyszenia wzięli:  

Jacek Jaśkowiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań,

Jan Grabkowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań,

Adam Lewandowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań,

Maciej Musiał – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań tworzy 21 gmin, miasto Poznań oraz Powiat Poznański. Obszar 3 082 km2 zamieszkują 1 014 194 osoby. Obszar Metropolii zajmuje 10% powierzchni województwa wielkopolskiego i zamieszkuje go 29%populacji województwa wielkopolskiego.

Dokumentacja fotograficzna: