Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Gmina Skoki
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: kwiecień 2015 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

1 147 637,39 zł

Dofinansowanie UE:

716 589,67 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace w obiekcie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach:

 1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu niewentylowanego.
 2. Wymiana drzwi i starych okien o łącznej powierzchni 25,42 m2.
 3. Usprawnienie wentylacji mechanicznej: montaż rekuperatorów ciepła i wymiana instalacji na agregaty z odzyskiem ciepła i chłodzenia z wymiennikiem obrot.
 4. Modernizacja instalacji c.o., w tym wymiana 2 kotłów węglowych na 1 kocioł gazowy kondensacyjny.
 5. Wymiana instalacji c.o. – wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych, regulacja pogodowa i czasowa.
 6. Rozbudowa budynku UMiG o hol wejściowy (13,34 m2) i wykonanie podestu i pochylni dla wózków inwalidzkich (17,65 m2).
 7. Roboty towarzyszące: wymurowanie kominów, prace dekarskie i ślusarskie (opierzenie, parapety itd.), wymiana instalacji odgromowej


Ponadto w ramach projektu zostały poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej (tj. projekt budowlany, audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna), nadzorem budowlanym oraz promocją projektu.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 453,9 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 243,05 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 96,69 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 267 355 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 874,98 GJ/rok
Fotografie: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Skokach