Lista beneficjentów

Poniżej prezentujemy listę beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dane pochodzą z bazy aplikacji głównej (SL2014) Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

Lista beneficjentów WRPO 2014+ - styczeń 2018 (369.7 KB)

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.

infografika ukazująca postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.


Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania (stan na 23.10.2017).
Lp.
Lp.

Tytuł

Beneficjent

Poddziałanie WRPO

Projekt strategiczny w Strategii ZIT

Wartość ogółem [zł]
Dofinansowanie [zł]
__Wkład_UE__   [zł]

1.

Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1 4 444 664,47 3 003 516,09 3 003 516,09

2.

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto GMINA OBORNIKI 3.3.3. P1 4 815 145,37 4 092 873,56 4 092 873,56

3.

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach GMINA SKOKI 3.3.3. P1 4 209 678,75 3 578 226,93

3 578 226,93

4.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego.

GMINA

POBIEDZISKA

3.3.3. P1 33 512 280,42 28 380 888,35 28 380 888,35

5.

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 3.3.3. P1 1 855 193,71 1 576 914,65 1 576 914,65

6.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą. MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P1 3 954 281,89 3 361 139,60 3 361 139,60
7. Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn GMINA KOSTRZYN 3.3.3. P1 11 880 542,77 10 098 461,34 10 098 461,34
8. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina GMINA MUROWANA GOŚLINA 3.3.3. P1 5 088 834,74 4 199 004,01 4 199 004,01
9. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń GMINA CZEMPIŃ 3.3.3. P1 11 843 000,20 10 039 056,99 10 039 056,99
10. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą MIASTO PUSZCZYKOWO 3.3.3. P1 1 233 101,82 1 048 136,54 1 048 136,54
11.

Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania

z ul. Bałtycką do granicy miasta

MIASTO POZNAŃ 5.1.3. P6 85 276 562,05 40 999 146,27 40 999 146,27
12.

Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek

edukacyjnychi zawodowych

MIASTO POZNAŃ 8.1.4 P4 13 305 160,00 12 598 660,00 11 309 386,00
13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3 1 982 420,40 1 784 178,36 1 685 057,34
14. Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3 2 081 030,80 1 872 927,72 1 768 876,18
15. Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P1 9 623 075,00 7 313 159,96 7 313 159,96
16. Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3 1 903 795,20 1 713 415,68 1 618 225,92
17. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2 17 847 433,02 15 170 318,06 15 170 318,06
18. Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2 5 208 486,85 4 427 213,81 4 427 213,81
19. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2 20 317 509,13 16 834 427,76 16 834 427,76
20. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2 30 911 330,84 16 929 599,98 16 929 599,98
21. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3 10 211 554,06 9 133 306,06 8 679 820,95
22. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania MIASTO POZNAŃ 7.2.3 P12 13 363 750,30 12 694 511,48 11 359 187,75
23. Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego SZPITAL REHABILITACYJNO - KARDIOLOGICZNY W KOWANÓWKU 3.2.3 P8 2 998 832,48 2 519 959,46 2 519 959,46
24. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie GMINA ŚREM 3.2.3 P8 4 691 629,58 3 545 067,17 3 545 067,17
25. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.2.3 P8 2 077 563,93 1 655 100,36 1 655 100,36
26. Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P1 8 121 214,58 6 199 232,38 6 199 232,38
27. Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie Punktu Opieki Pozytywnego Rozwoju

IGD CONSULTING

SP Z O.O.

6.4.2 P11 1 116 577,10 949 090,53 949 090,53
28. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.2.3 P8 2 943 997,49 2 249 191,22 2 249 191,22
29. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P1 13 140 668,17 9 348 815,51 9 348 815,51
30. Czas na żłobek! - wsparcie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 z Aglomeracji Poznańskiej NESTIN SP. Z O.O. 6.4.2 P11 293 942,21 249 850,87 249 850,87
31. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach GMINA OBORNIKI 3.2.3 P8 672 669,66 563 927,96 563 927,96
32. Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o. GMINA POBIEDZISKA 3.2.3 P8 772 343,22 533 733,11 533 733,11
33. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego GMINA SUCHY LAS 3.2.3 P8 3 178 275,01 2 701 533,75 2 701 533,75
34. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach GMINA SKOKI 3.2.3 P8 1 147 637,39 716 589,67 716 589,67
35. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich GMINA KOSTRZYN 3.2.3 P8 1 124 596,15 551 258,43 551 258,43
36. Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica GRUPA KAMRAD RADOSŁAW SOSZYŃSKI 6.4.2 P11 478 328,69 406 579,38 406 579,38
37. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 3.2.3 P8 24 261 165,21 12 820 017,37 12 820 017,37
38. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie MIASTO PUSZCZYKOWO 3.2.3 P8 1 717 470,69 637 732,31 637 732,31
39. Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, zamieszkujących MOF Poznania MARCIN KOZIEROWSKI ARCHITEKCI 6.4.2 P11 1 021 590,41 868 351,84 868 351,84
40. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo GMINA DOPIEWO 3.3.3. P1 11 869 629,92 7 672 855,81 7 672 855,81
41. Węzeł przesiadkowy Czerwonak GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1 4 191 991,91 3 498 091,62 3 498 091,62
42. Węzeł przesiadkowy Owińska GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1 11 156 887,54 9 450 705,90 9 450 705,90
43. Węzeł przesiadkowy Bolechowo GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1 4 713 420,27 4 006 407,22 4 006 407,22
44. Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P1 8 164 924,6 6 607 835,91 6 607 835,91
45. Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P7 2 252 295,71 1 882 746,16 1 882 746,16
46. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.3.3. P1 4 913 131,59 3 785 161,85 3 785 161,85
47. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I GMINA MOSINA 3.2.3. P8 5 135 204,77 4 102 074,19 4 102 074,19
48. Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem GMINA OBORNIKI 3.3.3. P7 8 234 544,21 6 999 362,57 6 999 362,57
49. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu GMINA OBORNIKI 4.4.3 P9 1 166 381,26 792 214,83  792 214,83
50. Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach CENTRUM SPORTU SZAMOTUŁY SP. Z O.O. 3.2.3. P8 1 979 062,42 1 248 011,72 1 248 011,72
51. Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne MIASTO I GMINA BUK 4.4.3 P9 2 941 011,30 2 499 859,60 2 499 859,60
52. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 4.4.3 P9 10 473 241,05 8 539 985,55 8 539 985,55
53. Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

MUZEUM ŚREMSKIE

W ŚREMIE

4.4.3 P9 7 885 671,66 6 683 587,89 6 683 587,89
54. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach POWIAT POZNAŃSKI 4.4.3 P9 10 401 368,96 8 841 163,61 8 841 163,61
55. Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego POWIAT POZNAŃSKI 8.1.4 P4 280 625,00 266 593,75 238 531,25
56. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 6.4.2 P11 2 513 670,78 2 136 620,16 2 136 620,16
57. Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania MIASTO POZNAŃ 8.1.4 P4 1 225 182,67 1 163 923,53 1 041 405,26
58. Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1 13 050 731,45 8 960 148,17 8 960 148,17
59. Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE TPBUS SP. Z O.O. 3.3.3. P1 12 285 240,00 8 198 216,17 8 198 216,17
60. Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto. GMINA OBORNIKI 3.3.3. P1 3 584 239,57 3 046 603,63 3 046 603,63
61. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi MIASTO LUBOŃ 3.3.3. P1 17 282 347,64 13 017 904,15 13 017 904,15
62. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P7 21 649 427,77 16 399 441,51 16 399 441,51
63. Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne GMINA SUCHY LAS 4.4.3 P9 5 015 670,26 1 380 814,02 1 380 814,02
64. Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne MIASTO PUSZCZYKOWO 4.4.3 P9 3 991 984,77 3 393 187,05 3 393 187,05
65. Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki GMINA SWARZĘDZ 4.4.3 P9 2 716 629,00 2 309 134,65 2 309 134,65
66. Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1 2 609 751,27 2 218 288,57 2 218 288,57
67. Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1 153 753 113,73 106 611 085,01 106 611 085,01
68. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie GMINA ŚREM 3.3.3. P1 5 288 502,05 4 495 226,73 4 495 226,73
69. Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P1 2 551 813,35 2 153 401,34 2 153 401,34
70. Węzeł przesiadkowy Rokietnica GMINA ROKIETNICA 3.3.3. P1  28 827 593,52 22 400 313,35 22 400 313,35
71. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I GMINA MOSINA 3.3.3. P1 8173371,66 6 947 365,90 6 947 365,90
72. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą MIASTO PUSZCZYKOWO 3.3.3. P1 3 902 333,79 3 316 983,72 3 316 983,72
.

.

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoMetropolia PoznańUnia Europejska