Lista beneficjentów

Poniżej prezentujemy listę beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dane tożsame z bazą aplikacji głównej (SL2014) Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

Lista beneficjentów ZIT w MOF Poznania - umowy o dofinansowanie - stan na 02.07.2018 (23.0 KB)


Zapraszamy do zapoznania się z infografiką ukazującą postęp we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Metropolii Poznań.Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania (stan na 02.07.2018).
Lp.
Lp.

Tytuł

Beneficjent

Poddziałanie WRPO

Projekt strategiczny w Strategii ZIT

1.

Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1

2.

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto GMINA OBORNIKI 3.3.3. P1

3.

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach GMINA SKOKI 3.3.3. P1

4.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego

GMINA

POBIEDZISKA

3.3.3. P1

5.

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 3.3.3. P1

6.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P1
7. Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn GMINA KOSTRZYN 3.3.3. P1
8. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina GMINA MUROWANA GOŚLINA 3.3.3. P1
9. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń GMINA CZEMPIŃ 3.3.3. P1
10. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą MIASTO PUSZCZYKOWO 3.3.3. P1
11.

Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania

z ul. Bałtycką do granicy miasta

MIASTO POZNAŃ 5.1.3. P6
12.

Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek

edukacyjnychi zawodowych

MIASTO POZNAŃ 8.1.4 P4
13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3
14. Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 8.3.4 P3
15. Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P1
16. Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3
17. Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2
18. Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2
19. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 9.3.4 P2
20. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu POWIAT POZNAŃSKI 9.3.4 P2
21. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania MIASTO POZNAŃ 8.3.4 P3
22. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania MIASTO POZNAŃ 7.2.3 P12
23. Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego SZPITAL REHABILITACYJNO - KARDIOLOGICZNY W KOWANÓWKU 3.2.3 P8
24. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie GMINA ŚREM 3.2.3 P8
25. Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.2.3 P8
26. Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P1
27. Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie Punktu Opieki Pozytywnego Rozwoju

IGD CONSULTING

SP Z O.O.

6.4.2 P11
28. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.2.3 P8
29. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P1
30. Czas na żłobek! - wsparcie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 z Aglomeracji Poznańskiej NESTIN SP. Z O.O. 6.4.2 P11
31. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach GMINA OBORNIKI 3.2.3 P8
32. Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o. GMINA POBIEDZISKA 3.2.3 P8
33. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego GMINA SUCHY LAS 3.2.3 P8
34. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach GMINA SKOKI 3.2.3 P8
35. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich GMINA KOSTRZYN 3.2.3 P8
36. Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica GRUPA KAMRAD RADOSŁAW SOSZYŃSKI 6.4.2 P11
37. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 3.2.3 P8
38. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie MIASTO PUSZCZYKOWO 3.2.3 P8
39. Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, zamieszkujących MOF Poznania MARCIN KOZIEROWSKI ARCHITEKCI 6.4.2 P11
40. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo GMINA DOPIEWO 3.3.3. P1
41. Węzeł przesiadkowy Czerwonak GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
42. Węzeł przesiadkowy Owińska GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
43. Węzeł przesiadkowy Bolechowo GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
44. Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P1
45. Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap GMINA SUCHY LAS 3.3.3. P7
46. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.3.3. P1
47. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I GMINA MOSINA 3.2.3. P8
48. Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem GMINA OBORNIKI 3.3.3. P7
49. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu GMINA OBORNIKI 4.4.3 P9
50. Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach CENTRUM SPORTU SZAMOTUŁY SP. Z O.O. 3.2.3. P8
51. Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne MIASTO I GMINA BUK 4.4.3 P9
52. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu MIASTO POZNAŃ 4.4.3 P9
53. Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

MUZEUM ŚREMSKIE

W ŚREMIE

4.4.3 P9
54. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach POWIAT POZNAŃSKI 4.4.3 P9
55. Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego POWIAT POZNAŃSKI 8.1.4 P4
56. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 6.4.2 P11
57. Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania MIASTO POZNAŃ 8.1.4 P4
58. Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1
59. Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE TPBUS SP. Z O.O. 3.3.3. P1
60. Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto. GMINA OBORNIKI 3.3.3. P1
61. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi MIASTO LUBOŃ 3.3.3. P1
62. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P7
63. Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne GMINA SUCHY LAS 4.4.3 P9
64. Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne MIASTO PUSZCZYKOWO 4.4.3 P9
65. Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki GMINA SWARZĘDZ 4.4.3 P9
66. Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle GMINA CZERWONAK 3.3.3. P1
67. Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje MIASTO POZNAŃ 3.3.3. P1
68. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie GMINA ŚREM 3.3.3. P1
69. Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY 3.3.3. P1
70. Węzeł przesiadkowy Rokietnica GMINA ROKIETNICA 3.3.3. P1
71. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I GMINA MOSINA 3.3.3. P1
72. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą MIASTO PUSZCZYKOWO 3.3.3. P1
73. Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków MIASTO POZNAŃ 5.1.3. P6
74. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii MIASTO I GMINA BUK 3.2.3 P8
75. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach GMINA KLESZCZEWO 3.2.3 P8
76. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie MIASTO I GMINA KÓRNIK 3.2.3 P8
77. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn GMINA KOSTRZYN 3.2.3 P8
78. Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110 POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO 3.2.3 P8
79. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 3.2.3 P8
80. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania MIASTO POZNAŃ 3.2.3 P8
81. Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański POWIAT POZNAŃSKI 3.3.3. P7
82. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska POWIAT POZNAŃSKI 3.3.3. P7
83. Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R" GMINA TARNOWO PODGÓRNE 3.3.3. P7
84. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap III GMINA MOSINA 3.2.3 P8
85. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica GMINA ROKIETNICA 3.2.3 P8
86. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew GMINA STĘSZEW 3.3.3. P1
87. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku MIASTO I GMINA BUK 3.3.3. P1
88. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo GMINA KLESZCZEWO 3.3.3. P1
89. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II GMINA SWARZĘDZ 3.3.3. P1
.

.

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska