Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – sierpień 2018
Wartość projektu:

4 964 316,89 zł

Dofinansowanie UE:

3 981 630,28 zł


Zakres projektu:

Projekt zakładał realizację dwóch zadań:

 1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (złożonego z 4 segmentów) wykorzystywanego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 oraz sali sportowej OSiR i
 2. Promocja projektu.

 

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych zabytkowych (budynku B), ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej na nową PCV, wymiana stolarki drzwiowej na nową.
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej: zmiana istniejącego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda dedykowana wyłącznie dla celów cwu, instalacja energooszczędnych zasobników CWU.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana źródła energii–kotłów gazowych starego typu-na nowe  kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe.

 

Projekt zakładał zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energię o 77,50%.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,01 MWt
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 37,23 MWht/rok
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 6 861,42 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 038,75 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 140,24 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 816 810,00 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2 904,7 GJ/rokFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań