Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – sierpień 2018
Wartość projektu:

4 964 316,89 zł

Dofinansowanie UE:

3 981 630,28 zł


Zakres projektu:

Projekt zakładał realizację dwóch zadań:

  1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (złożonego z 4 segmentów) wykorzystywanego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 oraz sali sportowej OSiR i
  2. Promocja projektu.

 

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

 

Projekt zakładał zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energię o 77,50%.


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-mosina-etap-i