Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Kostrzyn
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

608 224,07 zł

Dofinansowanie UE:

377 550,70 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Wrzesińską z ulicą Stawną w Kostrzynie.

Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 225m, obejmuje on fragment od ulicy Estkowskiego do nowo wybudowanego odcinka ulicy Stawnej. W pobliżu projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano 2 miejsca obsługi rowerzystów B&R wyposażone w stojaki dla rowerów.

Zakres projektu obejmuje również przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie mobilności zrównoważonej, w szczególności komunikacji rowerowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania promocyjno – informacyjne w zakresie zrównoważonej mobilności, składająca się z następujących elementów:
 • wydruk ulotek,
 • opracowanie Przewodnika rowerowego po Gminie Kostrzyn,
 • wykonanie kamizelek odblaskowych,
 • stworzenie baneru promującego,
 • wykonanie odblasków
 • organizacja wydarzenia z okazji oficjalnego otwarcia ścieżki wraz z pokazem rowerowym, konkursami z nagrodami (gadżety i akcesoria rowerowe).
 • organizacja Rajdu Rowerowego po Gminie Kostrzyn.

Celem kampanii promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako taniego, efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu oraz wywołanie pozytywnych skojarzeń i zachowań dotyczących transportu zrównoważ.

Efekty realizacji projektu:
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,225 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 1 szt.