Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto.

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Oborniki
Partner:

brak

Okres realizacji: grudzień 2015 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

4 815 145,37 zł

Dofinansowanie UE:

4 092 873,56 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Obornikach.

Projekt obejmuje:

 • budowę drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Lipową,
 • budowę wielostanowiskowego dworca autobusowego wraz z przebudową odcinka ulicy Młyńskiej (placu podjazdowego z parkingiem dla autobusów);
 • budowie parkingów  P&R i K&R  przy ul. Lipowej i ul. Łukowskiej
 • budowie ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Łukowskiej i Lipowej w kierunku centrum miasta i w kierunku Murowanej Gośliny, mających stanowić połączenie dla ruchu rowerowego na głównych dojazdach do węzła - długość wybudowanych dróg dla rowerów to 1,28 km. 

Łącznie wybudowane zostały 84 miejsca postojowe (w tym 10 dla kierowców niepełnosprawnych).

Zadanie było realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".


Znaczenie projektu:

 • Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie mobilności jak i  dostępności obszarów gminy Oborniki, poprzez budowę systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych oraz zapewnienie wysokiej jakości przemieszczania się zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Celem szczegółowym projektu była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto, który skróci czas podróży pasażerów, zwiększy ich bezpieczeństwo jak i w znacznym stopniu poprawi płynność ruchu pojazdów transportu publicznego co przyczyni się do likwidacji przeszkód w ruchu.

Ciekawostki:
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 19 745.
 • Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Uścikowo, Uścikówiec, Antonin, Bogdanowo, Kowanówko, Kowanowo, Gołaszyn i Oborniki.
 • W Obornikach na terenie oddziaływania węzła przesiadkowego znajdują się, m.in. takie placówki, jak: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół w Obornikach (obejmujące Technikum Ekonomiczne, Mechaniczne, Handlowe, Informatyczne, Budowlane, Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Policealną i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych), a także inne instytucje publiczne (np.szkoły).
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zaplanowano m.in.: otwartą konferencję prasową dla przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych oraz osób zainteresowanych realizowanym projektem; spotkania informacyjne z różnymi grupami społecznymi; konkurs plastyczny z wykorzystaniem dowolnych technik skierowany do uczniów szkół podstawowych na temat korzyści ekologicznych wynikających z korzystania z transportu zbiorowego i rowerów; rajd rowerowy, z elementami edukacji ekologicznej skierowany do rodzin jako zachęta do korzystania z ekologicznych środków transportu; ulotki, plakaty, roll – up, bilbordy, reklamy na pojazdach komunikacji miejskiej, kampania w mediach społecznościowych; zakup gadżetów promocyjnych przeznaczonych dla uczestników ruchu rowerowego/ rowerzystów.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (o wymiarach 3,6 m x 5,0 m); krawężniki przy wszystkich przejściach dla pieszych przez ulice obniżone do poziomu max 2 cm nad poziom przejścia; pas chodnika bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wyróżniony kolorystycznie i w formie zmiany struktury (wyczuwalne wypustki w nawierzchni); nawierzchnie peronów dla podróżnych przystanku autobusowego wykonane z materiału antypoślizgowego (uszorstnione powierzchniowo kostki brukowe-powierzchnie płukane); krawędzie powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszych bezpośrednio graniczące z powierzchniami o zwiększonym natężeniu ruchu pojazdów odgrodzone za pomocą balustrad; zastosowana informacja sensualna audiofoniczna dotycząca rozkładu i organizacji jazdy - system nagłośnienia.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 84 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 1,28 km
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 30,7 ton równoważnika CO2
 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 6 150 szt.
 • Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 60 000 osób/rok

Węzeł przesiadkowy po realizacji projektu (widok 04.2020.):
Węzeł przesiadkowy w trakcie realizacji projektu:Fotografie: Urząd Miejski w Obornikach, Stowarzyszenie Metropolia Poznań