Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto.

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Oborniki
Partner:

brak

Okres realizacji: grudzień 2015 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

4 815 145,37 zł

Dofinansowanie UE:

4 092 873,56 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Obornikach.

Projekt obejmuje:

Łącznie wybudowane zostały 84 miejsca postojowe (w tym 10 dla kierowców niepełnosprawnych).

Zadanie było realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".


Znaczenie projektu:


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:


Węzeł przesiadkowy po realizacji projektu (widok 04.2020.):
Węzeł przesiadkowy w trakcie realizacji projektu:Fotografie: Urząd Miejski w Obornikach, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poznanska-kolej-metropolitalna-wezly-integracji-budowa-systemu-funkcjonalnych-punktow-przesiadkowych-budowa-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-oborniki-miasto