Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto i Gmina Kórnik
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): czerwiec 2018 – październik 2019
Wartość projektu:

3 175 947,14 zł

Dofinansowanie UE:

2 393 445,68 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu  była modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie.

 

Budynek wykonany został w dwóch różnych okresach: gł. część w latach 50-tych, a łącznik i część z salą gimnastyczną w latach 90-tych XX wieku. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Dach nad częścią główną jest wielospadowy - stromy, nad częścią "nową" - płaski.

 

Zakres prac obejmował głównie:

 • ocieplenie: stropodachu płaskiego nad łącznikiem i częścią dobudowaną (styropian gr. 20cm z ułożeniem warstw pokrycia dachu), stropodachu płaskiego nad salą gimnastyczną (poliuretan gr. 14 cm z ułożeniem warstw pokrycia dachu), dachu [poddasza skośnego] (wełna mineralna gr. 20 cm z ułożeniem warstw sufitu),
 • ocieplenie ścian zewn. (styropian gr. 15 cm),
 • wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów wewn. i zewn.,
 • ocieplenie podłogi na gruncie (styropian gr. 11 cm),
 • modernizację systemu grzewczego (wymianę instalacji c.o. z wymianą grzejników, modernizację kotłowni z wymianą pieca),
 • modernizację systemu przygotowania c.w.u. (wymianę instalacji c.w.u., montaż instalacji OZE – 2 pomp ciepła powietrze - woda dla potrzeb c.w.u.),
 • modernizację instalacji elektrycznej (wymianę instalacji elektrycznej z oprawami, wykonanie instalacji odgromowej),
 • zmianę aranżacji pomieszczeń i ich odświeżenie po pracach termomodernizacyjnych.

Kubatura termomodernizowanego budynku wyniosła 5179,53 m3.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 723,97 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 4 548,8 GJ/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 7,53 MWht/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 8,57 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 262,15 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 415 632,73 kWh/rok

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań