Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto i Gmina Kórnik
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): czerwiec 2018 – październik 2019
Wartość projektu:

3 175 947,14 zł

Dofinansowanie UE:

2 393 445,68 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu  była modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie.

 

Budynek wykonany został w dwóch różnych okresach: gł. część w latach 50-tych, a łącznik i część z salą gimnastyczną w latach 90-tych XX wieku. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Dach nad częścią główną jest wielospadowy - stromy, nad częścią "nową" - płaski.

 

Zakres prac obejmował głównie:

Kubatura termomodernizowanego budynku wyniosła 5179,53 m3.


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynku-szkoly-podstawowej-w-radzewie