Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Kleszczewo
Partner:

brak

Okres realizacji:

Wartość projektu:

849 283,29 zł

Dofinansowanie UE:

721 890,79 złZakres projektu:
Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kleszczewo, w powiecie poznańskim. Beneficjentem bezpośrednim będzie Gmina Kleszczewo, ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy powiatu poznańskiego i M. Poznania.

W ramach projektu, wzdłuż drogi wojewódzkiej 434 zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z 1 parkingiem B&R na 15 miejsc postojowych, z dwoma zintegrowanymi przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów oraz sygnalizacją świetlną wzbudzaną. Zamontowanych zostanie 12 nowych lamp i przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny. Ścieżka przebiegać będzie na odcinku od skrzyżowania we wsi Nagradowice, skrajem miejscowości Bylin do ul. Sportowej w Kleszczewie. Ulica Sportowa jest w trakcie przebudowy w wyniku której powstanie również ścieżka rowerowa prowadząca do węzła przesiadkowego w Kleszczewie i do kolejnych ścieżek rowerowych w kierunku Poznania, Swarzędza i Środy Wlkp.

Możliwe będzie zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, co ma swoje przełożenie na zmniejszenie emisji pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu co z kolei prowadzi do zmniejszenia antropopresji, spadku poziomu hałasu i wzrostu jakości życia mieszkańców. Nastąpi także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów, redukcję konsumpcji energii.

Efekty realizacji projektu:
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,330 km
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 15 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 1 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 12 szt.