Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

brak

Okres realizacji:

2019 - 2021

Wartość projektu:

1 044 820,40 zł

Dofinansowanie UE:

865 906,80 złZakres projektu:

  1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych w obrębie Parku Strzelnica
    Zadanie zakłada: Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych w obrębie Parku Strzelnica, polegającą na:
    • budowie ścieżek pieszo-rowerowych łączących ul. Leszczyńską z ul. Strzelecką przebiegających przez park gminny „Strzelnica”, o łącznej długość 702,0 m. zawierających rozwiązania dla niepełnosprawnych
    • budowie parkingu B&R z utwardzoną nawierzchnią na 10 miejsc parkingowych dla rowerów, złożonego z: 5 stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery U, wiaty przystankowej 1 szt., kosza na śmieci z daszkiem 1 szt., tablicy informacyjnej 1 szt.
    • budowie przyłącza elektrycznego i montaż nowego oświetlenia ulicznego (34 lampy LED)
    • wykonaniu monitoringu (5 punktów monitoringu)
    • zakupie i montażu małej architektury, tj.: ławka parkowa z oparciem: 7 szt., kosz na śmieci z daszkiem: 15 szt., kosz na psie odchody: 4 szt., tablica informacyjna: 4 szt.
  2. Działania informacyjno-promocyjne: stoisko informacyjno-promocyjne na trzech najważniejszych imprezach gminnych w 2019 i 2020 roku m.in. zakup ścianki wystawienniczej z trybunką i ekspozytorem, ulotek, toreb ekologicznych), przygotowanie i wykonanie 4 szt. tablic informacyjno/pamiątkowych.

Efekty realizacji projektu:
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,702 km
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 10 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 1 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 33 szt.

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań