Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

brak

Okres realizacji:

2019 - 2021

Wartość projektu:

1 044 820,40 zł

Dofinansowanie UE:

865 906,80 złZakres projektu:

  1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych w obrębie Parku Strzelnica
    Zadanie zakłada: Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych w obrębie Parku Strzelnica, polegającą na:
  2. Działania informacyjno-promocyjne: stoisko informacyjno-promocyjne na trzech najważniejszych imprezach gminnych w 2019 i 2020 roku m.in. zakup ścianki wystawienniczej z trybunką i ekspozytorem, ulotek, toreb ekologicznych), przygotowanie i wykonanie 4 szt. tablic informacyjno/pamiątkowych.

Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-spojnej-sieci-drog-rowerowych-w-gminie-mosina-etap-1-budowa-drog-rowerowych-w-obrebie-parku-strzelnica