Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto i Gmina Kórnik

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: czerwiec 2017 – grudzień 2017
Wartość projektu:

2 857 830,06 zł

Dofinansowanie UE:

2 160 418,97 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem proj. jest modernizacja energetyczna budynku oświatowego w Kórniku, który zbudowany został w latach 50-tych i pierwotnie służył Szkole Podstawowej. Zbudowany w technologii tradycyjnej podlegał wielokrotnie adaptacji i rozbudowie. Ostatnio budynek podzielony był na 2 odrębne placówki (rozdzielone ścianami): SP i Gimnazjum. Od grudnia 2017 roku Gimnazjum zostało zlikwidowane, a w budynku funkcjonuje SP z oddziałami gimnazjalnymi. Termomodernizacji podlegała część budynku należąca do SP i część zajmowana wcześniej przez Gimnazjum. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach nad częścią budynku jest wielospadowy - stromy, nad częścią - płaski. Z projektu wyłączone zostały: część budynku dobudowana w 2011r., sala gimnastyczna i mieszczące się za nią pomieszczenia przeznaczone dla oddziału "0".

 

Zakres prac obejmował głównie:

 • ocieplenie: ścian zewn.(styropian gr.14cm z wykonaniem nowej elewacji),ścian zewn. przyziemia (styropian gr.14cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych),poddasza (wełna mineralna gr.18cm z ułożeniem warstw sufitu),stropodachu płaskiego (styropian gr.18cm z ułożeniem warstw pokrycia dachu oraz z wykonaniem opierzeń),
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z wymianą parapetów wewn. i zewn.,
 • modernizację instalacji c.o.(z wymianą grzejników na nowe wyposażone w zawory termostatyczne) i instalacji wodnej,
 • modernizację kotłowni (z wymianą piecy),
 • montaż instalacji OZE–pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zew.,
 • wymianę i odsunięcie rur spustowych od elewacji wraz z przeróbką rewizji,
 • remont naświetli i zejścia do kotłowni,
 • odmalowanie pomieszczeń i uzupełnienie posadzek-prace związane z wymianą okien i instalacji.

 

Kubatura termomodernizowanego budynku wyniosła 13 176,79 m3.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 003,23 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 324,71 GJ/rok
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,06 MWt
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 5,95 MWht/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 128,53 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 703 353,91 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2 316,34 GJ/rok

Fotografie: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Kórnik