Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto i Gmina Kórnik

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: czerwiec 2017 – grudzień 2017
Wartość projektu:

2 857 830,06 zł

Dofinansowanie UE:

2 160 418,97 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem proj. jest modernizacja energetyczna budynku oświatowego w Kórniku, który zbudowany został w latach 50-tych i pierwotnie służył Szkole Podstawowej. Zbudowany w technologii tradycyjnej podlegał wielokrotnie adaptacji i rozbudowie. Ostatnio budynek podzielony był na 2 odrębne placówki (rozdzielone ścianami): SP i Gimnazjum. Od grudnia 2017 roku Gimnazjum zostało zlikwidowane, a w budynku funkcjonuje SP z oddziałami gimnazjalnymi. Termomodernizacji podlegała część budynku należąca do SP i część zajmowana wcześniej przez Gimnazjum. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach nad częścią budynku jest wielospadowy - stromy, nad częścią - płaski. Z projektu wyłączone zostały: część budynku dobudowana w 2011r., sala gimnastyczna i mieszczące się za nią pomieszczenia przeznaczone dla oddziału "0".

 

Zakres prac obejmował głównie:

 

Kubatura termomodernizowanego budynku wyniosła 13 176,79 m3.


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynku-szkoly-podstawowej-nr-1-i-gimnazjum-w-korniku