Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Swarzędz
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: kwiecień 2017 – wrzesień 2018
Wartość projektu:

13 508 228,64 zł

Dofinansowanie UE:

8 886 283,88 złZakres projektu:

 1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) przy dworcu PKP w Swarzędzu - w tej lokalizacji zrealizowano Parkingi P&R na 94 samochody, wiaty rowerowe mogące pomieścić 30 jednośladów. W Swarzędzu inwestycja objęła m.in. budowę przystanku początkowego i końcowego większości linii autobusowych komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Swarzędz. Przystanek może obsługiwać 4 pojazdy na dwóch wyposażonych w wiaty przystankowe peronach autobusowych. Przy dworcu przebiega trasa nowej linii autobusowej nr 494, która łączy miejscowość Garby z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy, na której kursują nowo zakupione ekologiczne autobusy hybrydowe. Projekt obejmował również budowę wydzielonej zatoki postojowej (K&R) dla trzech samochodów osobowych, zlokalizowanej przy ulicy Dworcowej.
 2. Budowa ZWP przy dworcu PKP w Kobylnicy - w wyniku realizacji inwestycji przebudowany został odcinek ul. Dworcowej wraz z pętlą autobusową z 2 peronami. Powstał także parking z 22 miejscami postojowymi oraz stojak dla 20 rowerów wraz z wiatą.
 3. Informacja i promocja.
 4. Zakup niskoemisyjnych środków transportu - 4 szt. autobusów hybrydowych.


Ciekawostki:

 • Gmina Swarzędz nie poprzestała na niniejszym projekcie i pozyskała środki w ramach ZIT na kolejny etap przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie do 2020 roku obejmie budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie wraz z rozbudową drogi dojazdowej (ul. Średzka) i budową ścieżki rowerowej. Ponadto planowana jest przebudowa bazy transportowej w Garbach wraz z drogą dojazdową (ul. Transportowa) do węzła przesiadkowego Swarzędz i budową trasy rowerowej. W ramach II etapu rozwoju transportu niskoemisyjnego w gminie zakupione zostaną kolejne autobusy niskoemisyjne a na przystankach pojawią się nowoczesne tablice informacyjne LED.
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Swarzędz: 38 942 osób
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Kobylnica: 5 476 osoby
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: ulotki informujące o korzyściach płynących z podróżowania komunikację publiczną, spot TV promujący korzystanie z transportu miejskiego, tablice promujące transport publiczny, promocja na festynach np. Eko Babie Lato.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie nawierzchni peronów autobusowych w okrągłe wypustki informujące pieszego o zbliżającej się krawędzi jezdni (powierzchnie fakturowe).
 • Zakupione autobusy są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych dzięki takiemu wyposażeniu, jak: stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną, platformę do przewodu wózka dziecięcego i inwalidzkiego, podest (rampę wjazdową) oraz tzw. układ kneelingu (przyklęku).


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 2 szt.
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 340 osoby
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 116 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 6 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 4 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 50 szt.
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 31 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 6 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 164,24 ton CO2
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy:
Przeczytaj numer Kuriera Metropolitalnego informujący o projekcie:

Kurier Metropolitalny - Październik 2018