Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap III

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

brak

Okres realizacji: maj 2018 – wrzesień 2019
Wartość projektu:

2 082 722,13 zł

Dofinansowanie UE:

1 755 777,07 zł


Zakres projektu:

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi w technologii lekkiej mokrej, docieplenie stropodachu poprzez ułożenie płyt styropianowych jednostronnie pokrytych papą, wymiana luksferów na stolarkę okienną PCV, wymiana stolarki okiennej na nową PCV, wymiana stolarki drzwiowej na nową ALU.
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - zmiana istniejącego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda (technologia OZE) dedykowana wyłącznie dla celów ciepłej wody użytkowej, instalacja energooszczędnych zasobników CWU.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana źródła energii–kotłów na olej opałowy na nowe kotły na paliwo gazowe lub ciekłe, wykonanie przyłącza gazowego, wymiana przewodów zasilających, wymiana grzejników żeliwnych na stalowe płytowe oraz wymiana zaworów termostatycznych na nowe.

 

Zakres prac w budynku Szkoły obejmował także montaż budek lęgowych - 8 szt. dla ptaków zgodnie z zaleceniami wskazanymi w opinii ornitologicznej.

 

Ponadto, zostały wykonane prace uzupełniające niestanowiące kosztów kwalifikowalnych m.in.: wymiana okna i drzwi w kotłowni, malowanie krat i balustrad, demontaż, malowanie i montaż drabin, podmurowanie kominów, montaż nakryw kominów i pokrycie czapek kominów papą.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 0,04 MWht/rok
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 565,76 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 790,29 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 62,50 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 218 710,00 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 762,98 GJ/rok


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań