Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap III

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Mosina
Partner:

brak

Okres realizacji: maj 2018 – wrzesień 2019
Wartość projektu:

2 082 722,13 zł

Dofinansowanie UE:

1 755 777,07 zł


Zakres projektu:

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje:

 

Zakres prac w budynku Szkoły obejmował także montaż budek lęgowych - 8 szt. dla ptaków zgodnie z zaleceniami wskazanymi w opinii ornitologicznej.

 

Ponadto, zostały wykonane prace uzupełniające niestanowiące kosztów kwalifikowalnych m.in.: wymiana okna i drzwi w kotłowni, malowanie krat i balustrad, demontaż, malowanie i montaż drabin, podmurowanie kominów, montaż nakryw kominów i pokrycie czapek kominów papą.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-gminie-mosina-etap-iii