Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Środa Wielkopolska
Partner:

brak partnerstwa

Okres realizacji: maj 2016 – listopad 2017
Wartość projektu:

1 143 135,87 zł

Dofinansowanie UE:

971 665,48 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na przebudowie zintegrowanego węzła przesiadkowego polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w drogach dojazdowych do dworca PKP:

 1. w ul. Dworcowej: przebudowie ulicy wraz z odwodnieniem 315,49 m oraz skrzyżowanie ulicy Dworcowej z ulicą Niedziałkowskiego (droga woj. nr 432), przebudowie 86 miejsc postojowych, przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej o dł. 0,260 km, budowie oświetlenia ulicznego (10 słupów oświetleniowych i 13 punktów świetlnych) i demontażu 3 istniejących słupów oświetleniowych;
 2. w ul. Niedziałkowskiego: przebudowie istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o dł. 685 m (w tym ścieżka pieszo - rowerowa).

Ponadto przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne.


Ciekawostki:

 • Projekt stanowił kolejny etap rozbudowy infrastruktury dla podróżnych w obrębie węzła przesiadkowego; w okresie wcześniejszym zmodernizowano m.in. perony i budynek stacyjny, w którym uruchomiono pomieszczenia Ośrodka Kultury wraz z salą taneczną i modelarnią.
 • W Środzie Wlkp od lipca 2015 funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska co zwiększa oddziaływanie węzła przesiadkowego.
 • Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 23 068.
 • Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Środa Wielkopolska, KIjewo, Brodowo, Chwałkowo, Żabikowo, Topola, Ruszkowo.
 • W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: konferencję inaugurującą projekt, konkurs wiedzy ekologicznej w ramach „Sejmików Średzkich”, stoisko informacyjne przy dworcu PKP, akcje happeningowe, przedstawienia ekologiczne w przedszkolach i szkołach, „Gminny dzień bez samochodu” promujący jazdę rowerem, sadzenie drzew w ramach akcji „Być po stronie natury”, gra miejska „Dbam o czyste powietrze”.
 • W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne z inskrypcjami w alfabecie Braille’a, tablica informacyjna z funkcją głosową, ułatwienia w zakresie prezentacji rozkładu jazdy w obrębie wiat przystankowych – alfabet Braille’a oraz większa czcionka i kontrast.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - 0,31 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 85 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 10 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,83 km
 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 13 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 5 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 97,66 ton CO2