Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina

 

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Murowana Goślina
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji: maj 2016 – marzec 2018
Wartość projektu:

5 088 834,74 zł

Dofinansowanie UE:

4 199 004,01 zł


Zakres projektu:
1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Murowanej Goślinie

 • budowa parkingu P&R przy ul. Kolejowej z oświetleniem: 37 miejsc parkingowych  dla samochodów (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), 1 miejsce parkingowe dla busów, 100 miejsc parkingowych dla rowerów
 • budowa parkingu P&R przy ul. Szkolnej z oświetleniem: 36 miejsc parkingowych  dla samochodów (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 ciągi piesze
 • przebudowa ulicy Szkolnej: przebudowa 3 skrzyżowań i ulicy wraz z oświetleniem, zatoka autobusowa, chodniki, ścieżka rowerowa oraz parking z 30 miejscami parkingowymi (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych)
 • budowa ścieżki rowerowej w ul. Gnieźnieńskiej
2. Działania informacyjno-promocyjne

Ciekawostki:

 • projekt stanowił kolejny etap rozbudowy infrastruktury dla podróżnych w obrębie węzła przesiadkowego; w okresie wcześniejszym zmodernizowano m.in. perony i przejścia dla pasażerów, zatoki i przystanki autobusowe itp.
 • liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 13 765
 • miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Złotoryjsko, Mściszewo, Rakownia, Murowana Goślina, Boduszewo, Trojanowo, Przebędowo, Wojnowo, Łopuchowo, Łopuchówko, Szlachęcin
 • w ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: rajd rowerowy, znakowanie rowerów, mini maraton rowerowy dla dzieci, spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej
 • w projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne z inskrypcjami w alfabecie Braille’a


Efekty realizacji projektu:

 • liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - 0,572 km
 • liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • lliczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 104 szt.
 • liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 7 szt.
 • liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 100 szt.
 • długość wybudowanych dróg dla rowerów – 1,14 km
 • liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 20 szt.
 • liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 338,9 ton CO2


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy nt. węzła przesiadkowego Murowana Goślina