Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto i Gmina Szamotuły
Partner:

Brak partnerstwa

Okres realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2017
Wartość projektu:

3 954 281,89 zł

Dofinansowanie UE:

3 361 139,60 złZakres projektu:

Projekt zrealizowany został w ramach 5 zadań i obejmował budowę 3 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) z infrastrukturą:

 1. budowa ZWP w Szamotułach - w tym zatoka autobusowa, parkingi P&R (83 miejsc parkingowych w tym 2 m. dla niepełnosprawnych, parking B&R (60 miejsc parkingowych), drogi rowerowe i chodniki, 8 punktów świetlnych, tablica informacji pasażerskiej, wiaty rowerowe, przystanek autobusowy, tyflograficzna mapa stacji oraz płyty prowadzące dla osób niewidomych
 2. budowa ZWP w Pamiątkowie - w tym droga dojazdowa, parkingi P&R (21 miejsc parkingowych), parking B&R (20 miejsc parkingowych), drogi rowerowe i chodnik, ciąg pieszo-jezdny, punkt świetlny, tablica informacji pasażerskiej, wiata rowerowa, przystanek autobusowy, tyflograficzna mapa stacji oraz płyty prowadzące dla osób niewidomych
 3. budowa ZPW w Baborówku - w tym parkingi P&R (11 miejsc parkingowych w tym 2 dla niepełnosprawnych), parking B&R (20 miejsc parkingowych), drogi rowerowe i chodniki, punkt świetlny, tablica informacji pasażerskiej, wiata rowerowa, przystanek autobusowy, tyflograficzna mapa stacji oraz płyty prowadzące dla osób niewidomych
 4. zakup rowerów miejskich z wyposażeniem
 5. działania promocyjno-informacyjne

Ciekawostki:

 • liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Szamotuły: 20 400
 • liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Pamiątkowo: 2 800
 • liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła Baborówko: 1 800
 • miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Szamotuły, Kępa, Gałowo, Gałowo-Majątek, Gąsawy, Mutowo, Pamiątkowo, Witoldzin, Rudnik, Lulin, Lulinek, Przecław, Baborówko, Baborowo, Kąsinowo, Piaskowo, Myszkowo
 • w ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: spot reklamowy o węzłach przesiadkowych emitowany przed seansami filmowymi w kinie w Szamotułach, konkursy dla uczniów promujące idee korzystania z transportu publicznego, promocja idei transportu publicznego podczas imprez plenerowych (Dni Szamotuł, Dni Europy, Dożynki)
 • w projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tyflograficzne mapy stacji kolejowych z inskrypcjami w alfabecie Braille’a, tablice informacji pasażerskiej wyposażone w moduł głosowy przekazujący informacje o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej dla osób niewidzących i niedowidzących, płyty prowadzące ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym na samodzielne dotarcie do pojazdu komunikacji publicznej


Efekty realizacji projektu:

 • liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3 szt.
 • liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 115 szt.
 • liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.
 • liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 3 szt.
 • liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 100 szt.
 • liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 3 szt.
 • długość wybudowanych dróg dla rowerów – 1,08 km
 • liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 10 szt.
 • liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 214,94 ton CO2
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy promujący przedsięwzięcie: