Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto i Gmina Szamotuły
Partner:

Brak partnerstwa

Okres realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2017
Wartość projektu:

3 954 281,89 zł

Dofinansowanie UE:

3 361 139,60 złZakres projektu:

Projekt zrealizowany został w ramach 5 zadań i obejmował budowę 3 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) z infrastrukturą:

  1. budowa ZWP w Szamotułach - w tym zatoka autobusowa, parkingi P&R (83 miejsc parkingowych w tym 2 m. dla niepełnosprawnych, parking B&R (60 miejsc parkingowych), drogi rowerowe i chodniki, 8 punktów świetlnych, tablica informacji pasażerskiej, wiaty rowerowe, przystanek autobusowy, tyflograficzna mapa stacji oraz płyty prowadzące dla osób niewidomych
  2. budowa ZWP w Pamiątkowie - w tym droga dojazdowa, parkingi P&R (21 miejsc parkingowych), parking B&R (20 miejsc parkingowych), drogi rowerowe i chodnik, ciąg pieszo-jezdny, punkt świetlny, tablica informacji pasażerskiej, wiata rowerowa, przystanek autobusowy, tyflograficzna mapa stacji oraz płyty prowadzące dla osób niewidomych
  3. budowa ZPW w Baborówku - w tym parkingi P&R (11 miejsc parkingowych w tym 2 dla niepełnosprawnych), parking B&R (20 miejsc parkingowych), drogi rowerowe i chodniki, punkt świetlny, tablica informacji pasażerskiej, wiata rowerowa, przystanek autobusowy, tyflograficzna mapa stacji oraz płyty prowadzące dla osób niewidomych
  4. zakup rowerów miejskich z wyposażeniem
  5. działania promocyjno-informacyjne

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiał filmowy promujący przedsięwzięcie:

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/wspieranie-strategii-niskoemisyjnych-na-obszarze-miasta-i-gminy-szamotuly-poprzez-budowe-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-w-szamotulach-pamiatkowie-i-baborowku-wraz-z-infrastruktura