Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła


Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Suchy Las
Partner:

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

Okres realizacji (przewidywany): lipiec 2016 – 2018
Wartość projektu:

9 623 075,00 zł

Dofinansowanie UE:

7 313 159,96 zł


Zakres projektu:

Inwestycja dotyczy powstania zintegrowany węzła przesiadkowego w rejonie istniejącego budynku dworca w Złotnikach:

  1. Parking typu Park&Ride przy budynku dworca z miejscami postojowymi dla samochodów w ilości około 70 szt. i rowerów – 30 szt., przystanki komunikacji publicznej, monitoring.
  2. Wybudowanie 2 km ciągów pieszo-rowerowych.
  3. Wybudowanie/zmodernizowanie nawierzchni dróg ulic Łagiewnickiej, Dworcowej, Pawłowickiej wraz z infrastruktuą techniczną – kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie drogowe, kanały technologiczne.
  4. Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych, których bezpośrednim Beneficjentem będzie Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.

Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy - po zakończeniu realizacji projektu
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy - w trakcie budowyFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Urząd Gminy Suchy Las


Materiał filmowy nt. otwarcia węzła przesiadkowego:
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/realizacja-wezla-przesiadkowego-w-zlotnikach-w-celu-zwiekszenia-dostepnosci-linii-kolejowej-nr-354-poznan-pila