Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Pobiedziska
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji: maj 2015 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

34 996 260,75 zł

Dofinansowanie UE:

26 310 095,09 zł


Zakres projektu:

  1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) przy DK w Pobiedziskach wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem ww. węzła, w tym: budowa ZWP, przebudowa ul. Kazimierza Odnowiciela i ul. Jagiełły, modernizacja ul. Kiszkowskiej w zakresie ścieżki rowerowej i nawierzchni; wykonanie ścieżek rowerowych od ZWP przy DK w Pobiedziskach (rejon szkoły, przedszkola).
  2. Budowa ZWP przy DK w Pobiedziskach Letnisko wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem ww. węzła, w tym: budowa ZWP, budowa ul. Kolejowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.
  3. Budowa ZWP przy DK w Biskupicach wraz z realizacją inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem ww. węzła, w tym: budowa ZWP przy DK w Biskupicach, budowa ul. Nowej i ul. Popiela, modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej, modernizacja Placu Piastowskiego w tym organizacja przystanków komunikacji publicznej.
  4. Informacja i promocja, w tym: internet marketing, event marketing, ATL, BTL, mobile marketing, działania dodatkowe, tablice informacyjno-promocyjne.
  5. Zakup niskoemisyjnych środków transportu - 3 szt. autobusów hybrydowych.


Ciekawostki:


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Materiały filmowe nt. węzłów przesiadkowych w Gminie Pobiedziska

Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/wspieranie-strategii-niskoemisyjnych-na-terenie-gminy-pobiedziska-poprzez-tworzenie-kompleksowej-infrastruktury-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych-w-biskupicach-pobiedziskach-i-pobiedziskach-letnisko-wraz-z-zakupem-srodkow-transportu-publicznego