Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://www.zit.metropoliapoznan.pl/)

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Kostrzyn

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: wrzesień 2016 – sierpień 2017
Wartość projektu:

997 412,10 zł

Dofinansowanie UE:

671 951,18 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich. Jest to budynek wolnostojący, zbudowany w technologii tradycyjnej. Projekt zrealizowany został na terenie miejscowości Siekierki Wielkie (powiat poznański, woj. wlkp.). Beneficjentami ostatecznymi do których skierowany był niniejszy projekt, są wszyscy mieszkańcy gminy, powiatu poznańskiego oraz całego regionu dla których realizacja inwestycji oznaczać będzie poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto beneficjentami projektu są uczniowie i pracownicy korzystający z obiektu przewidzianego do termomodernizacji. Szacuje się, iż z obiektu korzysta dziennie ok. 291 osób.

 

Zakres prac związanych z termomodernizacją obejmował następujące przedsięwzięcia:

  1. ocieplenie stropodachu,
  2. ocieplenie stropu,
  3. ocieplenie dachu,
  4. wentylacja hybrydowa,
  5. ocieplenie ścian zewnętrznych,
  6. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
  7. wentylacja za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych,
  8. wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni i montażem pompy ciepła.

Efekty realizacji projektu:

Fotografie: Archiwum Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
Adres źródła: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynku-zespolu-szkol-w-siekierkach-wielkich-w-gminie-kostrzyn